BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/43

Venäläisten reaaliset käytettävissä olevat tulot ovat tänä vuonna kasvaneet hieman, mutta vuosien heikon kehityksen vuoksi ne ovat yhä noin vuoden 2011 tasolla. Venäläisten keskitulot ovat noin 35 000 ruplaa (500 euroa) kuukaudessa, kun keskimääräinen kuukausipalkka on 45 000 ruplaa (640 euroa) ja keskimääräinen kuukausieläke 14 200 ruplaa (200 euroa).

Myös varallisuuden kehitys on ollut samansuuntaista. Credit Suissen tuoreen arvion mukaan venäläisen aikuisväestön mediaanivarallisuus on tänä vuonna noin 3 700 dollaria (3 400 euroa) eli samalla tasolla kuin vuonna 2012.

Köyhien osuus väestöstä on noussut ja vakiintunut viime vuosina lähelle vuosikymmenen takaisia tasojaan. Lähes 20 miljoonaa venäläistä eli noin 14 % väestöstä elää virallista toimeentulominimiä pienemmillä tuloilla. Tänä vuonna virallinen toimeentulominimi on ollut noin 11 000 ruplaa/kk (160 euroa) henkeä kohden. Levada-keskuksen kyselyn mukaan venäläiset itse arvioivat köyhyysrajaksi 12 500 ruplaa/kk.

Tulojen ja varallisuuden jakautumisessa ei Venäjällä ole viime vuosina ollut suuria muutoksia. Tulonjakoa kuvaava Gini-kerroin oli viime vuonna 0,41. Maailmanpankin mukaan tulonjaon tasaisuus on Venäjällä samaa tasoa kuin esim. Yhdysvalloissa. Tasaisinta tulonjako on tyypillisesti Pohjoismaissa (Gini-kerroin alle 0,3) ja epätasaisinta eräisssä Etelä-Amerikan ja Afrikan maissa (Gini-kerroin yli 0,5).

Varallisuuden jakautumisessa Venäjän arvioidaan kuitenkin olevan maailman epätasa-arvoisimpien maiden joukossa. Credit Suissen arvion mukaan varallisuuden jakautumista kuvaava Gini-kerroin on Venäjällä 0,88 eli korkein yli 200:n maan vertailujoukossa. Lisäksi varakkain 1 % väestöstä omistaa Venäjällä lähes 60 % maan koko varallisuudesta, kun useimmissa muissa maissa vastaava osuus on alle puolet.

Venäläisten reaaliset käytettävissä olevat tulot ja virallista toimeentulominimiä pienemmillä tuloilla elävien lukumäärä

Lähteet: Rosstat, BOFIT.                       *alkuvuosi


Näytä viikkokatsaus 2019/42 Näytä viikkokatsaus 2019/44