BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/42

Venäjän kansantaloustieteen akatemian tuoreen kyselyn mukaan noin 25 miljoonaa venäläistä on mukana harmailla työmarkkinoilla (työskentelevät täysin ilman virallista työsopimusta, saavat osan palkastaan pimeästi tai tekevät pimeitä lisätöitä). Kyselyn mukaan harmaille työmarkkinoille osallistuvien osuus on supistunut parin viime vuoden aikana selvästi, mikä johtuu lähinnä pimeiden lisätöiden merkityksen laskusta. Venäläiset tekevät huomattavasti vähemmän pimeitä lisätöitä niitä koskevien työmahdollisuuksien vähäisyyden vuoksi. Sitä vastoin kokonaan harmailla markkinoilla työskentelevien määrä ei kyselyn mukaan ole juuri muuttunut viime vuosina.

Maailmanpankin kesällä julkaiseman raportin mukaan koko 2000-lukua tarkasteltaessa päätoimisesti harmailla markkinoilla työskentelevien osuus on kasvanut tasaisesti ja kattaa noin 15–20 % työllisistä. Osuus ei kuitenkaan ole erityisen suuri muihin vastaavan tulotason maihin verrattuna. Osuuden kasvua on tukenut se, että Venäjällä ei virallisella sektorilla ole viimeiseen vuosikymmeneen juuri syntynyt nettomääräisesti uusia työpaikkoja. Raportin mukaan harmaita työmarkkinoita voitaisiin pienentää mm. helpottamalla työvoiman alueellista liikkuvuutta, keventämällä työmarkkinoiden sääntelyä ja nostamalla koulutustasoa.


Näytä viikkokatsaus 2019/41 Näytä viikkokatsaus 2019/43