BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/42

Alustavien maksutasetietojen mukaan Venäjän tavara- ja palvelutuonnin dollarimääräinen arvo kasvoi heinä-syyskuussa 4 % vuotta aiemmasta. Vielä vuoden ensimmäisellä puoliskolla tuonnin arvo supistui hieman. Tavara- ja palveluviennin arvo supistui heinä-syyskuussa 7 % vuotta aiemmasta matalamman öljyn hinnan painamana. Samalla vaihtotaseen ylijäämä supistui vuotta aiempaan verrattuna. Viimeisten neljän neljänneksen yhteenlaskettu vaihtotaseen ylijäämä oli 96 mrd. dollaria (lähes 6 % BKT:stä).

Yksityisen sektorin pääoman nettovirta kääntyi heinä-syyskuussa jälleen hieman negatiiviseksi, mutta oli vain 1,4 mrd. dollaria. Pääomaa virtasi ulos lähinnä pankkisektorilta, kun venäläiset pankit mm. vähensivät jälleen ulkomaista velkaansa. Muun yksityisen sektorin osalta pääoman nettovirta oli positiivinen esim. maahan suuntautuvien suorien sijoitusten tukemana. Tammi-syyskuussa yksityisen sektorin pääoman nettoulosvirta oli 25 mrd. dollaria eli selvästi pienempi kuin vuotta aiemmin.

Venäjän yksityisen sektorin pääoman nettovirta neljännesvuosittain 2012–2019

Lähde: Venäjän keskuspankki.


Näytä viikkokatsaus 2019/41 Näytä viikkokatsaus 2019/43