BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/35

Rautatieyhteydet Kiinasta Eurooppaan on keskeinen osa Kiinan johdon syksyllä 2013 lanseeraamaa uutta silkkitiehanketta (BRI). Kiinan johdolle poliittisesti tärkeän projektin takia maan hallinto on subventoinut erittäin avokätisesti maasta Eurooppaan rautateitse kuljetettuja tavarakontteja, mikä on auttanut rahtimäärien kasvattamisessa. Julkisten tukien leikkaaminen tulee vaikeuttamaan rautatiekuljetusten kilpailuasemaa suhteessa laiva- ja lentorahtiin.

Kiinalaismedian mukaan Kiinan julkinen tuki Eurooppaan rautateitse kuljetetun rahdin osalta nousi suurimmillaan 50 prosenttiin vuonna 2018. Tänä vuonna tuen katto on 40 %, ensi vuonna 30 %, minkä jälkeen tukien on määrä loppua vuonna 2022. Keskushallinnon ohella paikallishallinto on tukenut ruhtinaallisesti rautatiekuljetuksia kilpaillessaan BRI-hankkeista saatavista/kuvitelluista poliittisista pisteistä. Kokonaiskuva Eurooppaan suuntautuvan rautatierahdin tukipolitiikasta on erittäin epäselvä.

Selvää kuitenkin on, että tukipolitiikkaan liittyy isoja ongelmia. Julkisen talouden huomattavan rasitteen lisäksi subventiot ovat johtaneet suoranaisiin väärinkäytöksiin kuten tyhjien konttien turhaan rahtaamiseen niistä saatavien tukien toivossa. Subventioiden poistuessa keskeisin kysymys on niiden pohjalle tehtyjen logistiikkainvestointien tulevaisuus niin Euroopassa kuin Aasiassa. South China Morning Postin mukaan kahta junayhteyttä Pohjois-Kiinan Harbinista Moskovaan ja Hampuriin ei viime vuonna operoitu riittävien julkisten tukien puutteen vuoksi.

China Railways Express -yhtiö aloitti tavarakuljetukset rautateitse Kiinasta Eurooppaan vuonna 2011. Tällä hetkellä CRE-yhtiö kumppaneineen tarjoaa yhteydet noin 60 kiinalaiskaupungista 53 eurooppalaiseen kaupunkiin 16 maassa. Rautateitse kuljetetaan mm. autoja, elektroniikkaa, elintarvikkeita ja vaatteita. Viime vuonna Euroopan ja Kiinan välisestä tavarakaupan arvosta vajaat 3 % (määrästä 1 %) kuljetettiin rautateitse, kun lentorahdin osuus oli 27 % (2 %) ja merirahdin osuus 60 % (90 %).


Näytä viikkokatsaus 2019/34 Näytä viikkokatsaus 2019/36