BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/35

Yhdistyneiden kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssi (UNCTAD) julkaisi vuosittaisen kansainvälisiä sijoituksia koskevan katsauksen yhteydessä ensimmäisen koko maailman kattavan arvion suorien sijoitusten perimmäisistä lähteistä ja kohteista. Venäjälle tehtyjen suorien sijoitusten listalla Yhdysvallat ja vauraat eurooppalaiset valtiot nousevat kärkeen. Kiinaan tehtyjen sijoitusten listalla kärjessä ovat Hong Kong, Yhdysvallat ja Japani.

Suorien sijoitusten kannan perimmäinen omistus vuonna 2017

Lähde: UNCTAD, Venäjän keskuspankki, Kiinan keskuspankki.
*) Ulkomaisten suorien sijoitusten varallisuusaseman mukaan.

Tavanomaiset tilastot kertovat johonkin valtioon ulkomailta tehtyjen sijoitusten välittömät omistajat, mutta ne eivät jäljitä perimmäisiä omistajia. Tämä vääristää tilastoja, sillä valtiosta toiseen tai valtiosta samaan valtioon tehtävät sijoitukset usein ketjutetaan jonkin muun valtion kautta muun muassa veroedun tai oikeudellisen suojan saamiseksi. Venäjän keskuspankin tilastoissa rahoituspalveluihin erikoistuneet valtiot näkyvät vahvasti. Esimerkiksi Kyproksen osuus ulkomaalaisten Venäjällä omistamista suorista sijoituksista on yli neljänneksen. Kiinaan tulevien suorien sijoituksien kannasta yli puolet on virallisten tilastojen mukaan hongkongilaisten välittömässä omistuksessa.

UNCTAD:n menetelmä ketjuttaa välitöntä omistusta koskevat viralliset tilastot ja siten etsii suorille sijoituksille perimmäiset omistajat. Tämä puhdistaa rahoituskeskusten suhteettoman aseman tilastoista, mutta menetelmä ei kuitenkaan kykene täysin paikkaamaan tilastojen puutteita. Myös laskelman tekijät korostavat menetelmän kokeellisuutta. Se täydentää puutteellisia tietoja tietoisen yksinkertaistavilla todennäköisyysoletuksilla. Mallin perusoletuksen mukaan omistusketjuilla ei ole mitään erityistä taipumusta päätyä takaisin lähelle lähtövaltiota. Tosiasiassa sijoittajat usein sijoittavat rahoituskeskusten kautta nimenomaan takaisin omaan kotimaahansa tai sen lähialueille. Siten malli saattaa yliarvioida ulkomaalaisten Venäjälle ja Kiinaan tekemät sijoitukset ja aliarvioida venäläisten ja kiinalaisten rahoituskeskusten kautta takaisin kotimaahan tekemät sijoitukset.


Näytä viikkokatsaus 2019/34 Näytä viikkokatsaus 2019/36