BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/33

Kiina päätti vuonna 2017 siirtää 10 prosentin osuuksia kourallisesta valtionyrityksiä eläkerahastoihin. Myöhemmin joukkoa laajennettiin 600 valtionyritykseen.

Kansallisen sosiaaliturvarahaston pääjohtaja Lou Jiwei kertoi keväällä, että vain viiden yrityksen 10 prosentin omistusosuus on saatu siirrettyä täysimääräisesti rahastoihin. Heinäkuussa hallitus ilmoitti vauhdittavansa hanketta ja laajentavansa sitä edelleen.

Eläkerahastot kaipaavat kipeästi lisää varoja, sillä ne ovat täysin riittämättömät. Väestö ikääntyy nopeasti, eläkeläisten määrä kasvaa vauhdilla ja huoltosuhde heikkenee nopeasti. Kiinan yhteiskuntatieteiden akatemia (CASS) arvioi keväällä, että eläkerahastoista loppuvat varat kokonaan vuonna 2035, jos uudistuksia ei tehdä. Valtio on vakuuttanut, että eläkkeet tullaan maksamaan täysimääräisesti jatkossakin.

Eläkeiän nostaminen olisi yksi keskeisistä uudistuksista. Tällä hetkellä eläkeikä on Kiinassa miehillä 60 vuotta ja naisilla 55 tai 50 vuotta, kun keskimääräinen eliniänodote on noussut jo 76 vuoteen. Eläkeiän nosto on ollut aika ajoin esillä myös viranomaisten toimesta, mutta viime aikoina sitä ei ole pidetty erityisemmin esillä.

Uudistusta kaipaa myös eläkejärjestelmä. Nyt alueilla on omat rahastonsa ja siirtotyöläisten eläkemaksut kerääntyvät työntekoalueen rahastoon. Eläkkeitä maksetaan kuitenkin kotialueen rahastosta, jos siirtotyö ei jatku riittävän pitkään samalla alueella. Näin erot alueellisten rahastojen välillä ovat hyvin suuret. Etenkin Koillis-Kiinan provinsseissa rahastot hupenevat, kun taas niillä alueilla, joilla siirtotyöntekijöitä on paljon, rahastot kasvavat ja yrityksille on voitu myöntää erityiskevennyksiä pakollisiin eläkevakuutusmaksuihin.

Eläkejärjestelmän piiriin kuuluvien ihmisten määrää on pyritty vuosikaudet laajentamaan. Viranomaisten mukaan jonkinlaisen eläkejärjestelmän piirissä oli viime vuoden lopulla jo 94o miljoonaa kiinalaista. Eläke voi kuitenkin olla hyvin vaatimaton. Kiinan finanssiministeriön mukaan eläke oli keskimäärin 120 juania (16 euroa) kuussa vuonna 2016 maaseudun asukkailla ja niillä kaupunkilaisilla, jotka eivät ole tehneet palkkatyötä. Tähän järjestelmään kuului yli 520 miljoonaa kiinalaista. Niille, jotka olivat työskennelleet uransa palkkatyössä yrityksissä ja virkamiehenä, maksettiin keskimäärin lähemmäs 2 400 juania (325 euroa) kuussa samana vuonna. Hallinto on pyrkinyt kannustamaan kansalaisia osallistumaan erilaisiin henkilökohtaisiin yksityisiin eläkesäästöohjelmiin, mutta toistaiseksi osallistuminen on ollut vähäistä. Perinteisesti Kiinassa lapset ovat huolehtineet iäkkäiden vanhempiensa toimeentulosta.


Näytä viikkokatsaus 2019/32 Näytä viikkokatsaus 2019/34