BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/33

Keväällä voimaan tulleen asetuksen mukaisesti aluejohdon työtä mitataan 14 eri mittarilla. Talouden mittareista kärkeen nousevat yksityissektorin työpaikkojen määrä, pk-yritysten määrä ja työn tuottavuus.

Venäjällä on yhteensä 85 federaatiosubjektia (ml. laittomasti valloitetut Krim ja Sevastopol), joista suurinta osaa johtavat kuvernöörit. Jokaiselle alueelle on asetettu omat tavoitteensa, joiden on tarkoitus tukea suunniteltujen kansallisten investointihankkeiden toteuttamista. Esimerkiksi Moskovassa ja Pietarissa vuosittaisten investointien määrän tulisi kasvaa yli 6 %, jotta kansallinen tavoite 25 prosentin investointiasteesta suhteessa bruttokansantuotteeseen täyttyisi vuonna 2024. Vuoteen 2024 mennessä alueiden tulisi myös puolittaa köyhyysrajan alapuolella elävien ihmisten määrä ja lisätä työn tuottavuutta 5 %. Asiantuntijat ovat kritisoineet osaa heinäkuussa julkaistuista tarkemmista arviointikriteereistä liian kapea-alaisiksi, mikä johtaa todellisen kehityksen sijasta keskittymiseen yksittäisiin mittareihin.

Taloudellisen kehityksen sijasta tärkeimmäksi mittariksi on kuitenkin nostettu luottamus keskusvaltaa (ml. presidenttiä) kohtaan, mikä paljastaa poliittisen vakauden ja lojaliteetin keskusvaltaa kohtaan olevan tärkeintä. Perustuslaillisesti Venäjä on liittovaltio, mutta käytännössä valtarakenne on hyvin keskitetty. Kuvernöörivaalit palautettiin vuonna 2012, mutta vakiintuneen käytännön mukaisesti Kreml erottaa epämieluisat kuvernöörit ennen vaaleja ja nimittää korvaajan, jonka vaalivoitto on käytännössä taattu.


Näytä viikkokatsaus 2019/32 Näytä viikkokatsaus 2019/34