BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/26

Maailman kauppajärjestö WTO:n maanantaina 24.6. julkaiseman G20-maiden kauppapoliittisia toimia koskevan seurantaraportin mukaan maat ovat viimeisen vuoden aikana rajoittaneet uusilla toimilla ennätyksellisesti tuontiaan. Viimeisellä tarkastelujaksolla (16.10.2018–15.5.2019) uudet rajoitukset kohdistuvat tuontiin, jonka arvon WTO arvioi vuositasolla olevan 336 mrd. dollaria. Tämä on noin 2,5 % G20-maiden tuonnista.

Kauppapoliittisen tilanteen muutoksesta kertoo se, että tuontirajoitusten kattavuus on ollut viimeistä tarkastelujaksoa suurempi ainoastaan edellisellä tarkastusperiodilla vuonna 2018, jolloin uudet rajoitukset kattoivat G20-maiden tuonnista 3,5 %. WTO on tehnyt tuontirajoitusten kattavuusarvioita vuodesta 2012 lähtien, ja ennen viime vuotta uusien rajoitusten alaisen tuonnin kattavuus on ollut 0,1–0,6 %. Valtaosa tuonnin kiristämistoimista johtuu tullien korotuksista. Lukumääräisesti uusia tuonnin rajoituksia otettiin viimeisellä tarkastelujaksolla käyttöön kuitenkin aikaisempaa vähemmän. Myös uusien tuontia helpottavien toimien kattavuus tuonnin arvolla mitattuna oli ennätyksellinen.

Seurantaraportti on luonteeltaan tekninen G20-maiden kauppapoliittisia toimia luetteloiva raportti, mutta se kertoo myös WTO:ssa ja maailmankaupassa muhivista kipupisteistä. WTO:n sihteeristö toivoo G20-mailta mm. selviä sääntöjä valtiontukien raportoimiseksi. Raportin mukaan palvelukaupassa useimmat uudet toimet ovat helpottaneet kauppaa, joskin eräillä aloilla, kuten tietoliikenteessä ja verkkopalveluissa sekä strategisen alojen investoinneissa, politiikka näyttää muuttuneen entistä rajoittavammaksi.

WTO:n raportti varoo yksittäisten maiden osoittelemista. Voi kuitenkin arvata, että huomattava osa raportin mainitsemasta uusien kauppapoliittisten rajoitustoimien kohteeksi joutuneesta tuonnista koskee Kiinan ja Yhdysvaltojen välistä kauppaa. Kiina nousee esille myös siinä, että sieltä tuleva tuonti on ollut ylivoimaisesti yleisin muiden G20-maiden (ml. Venäjä) polkumyynti- ja tasoitustullialoitteiden kohde. Tuoteryhmistä selvästi eniten näitä vastatoimia sovelletaan metalleihin, kemiantuotteisiin ja muoveihin.

WTO kaipaa uudistamista, jotta sen säännöt ja toiminta vastaisivat globaalitalouden muutoksia. Yhdysvaltojen ja Kiina kauppakiistat varjostavat kuitenkin Japanissa 28.-29.6. pidettävää G20-maiden huippukokousta ja WTO-uudistusten etenemistä. Tulleja, Kiinan markkinoiden avaamista ja Huaweita koskevien kiistojen ohella uutena ongelmana maiden neuvotteluja saattaa nousta varjostamaan Yhdysvaltojen epäilyt kolmen kiinalaispankin osallisuudesta Pohjois-Korean vastaisten pakotteiden kiertämisestä. Washington Postin tämän viikon paljastus on entisestään lisännyt neuvotteluihin liittyvää epävarmuutta.


Näytä viikkokatsaus 2019/25 Näytä viikkokatsaus 2019/27