BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/24

Vaikka Kiinan BKT:n rakenteessa ei ole virallisten tilastojen mukaan viime vuosina tapahtunut juuri muutosta kohti kulutusvetoista taloutta (Viikkokatsaus 23/2019), vajaan 780 milj. henkilön työmarkkinoilla rakennemuutos näkyy vahvasti työpaikkojen siirtymisenä palvelusektorille.

Kiinan tilastoviraston mukaan palvelusektorilla oli lähes 360 miljoonaa työntekijää vuonna 2018 ja työllisten määrä kasvoi reilulla 10 miljoonalla vuodesta 2017. Palvelusektori on noussut tällä vuosikymmenellä selvästi suurimmaksi työllistäjäksi, ja viime vuonna sektorilla työskenteli 46 % kaikista työntekijöistä.

Alkutuotannossa työntekijöiden määrä lähti jyrkkään laskuun jo vuosituhannen alkupuolella, kun WTO-jäsenyyden jälkeen Kiinasta muodostui koko maailman paja ja tehtaissa ja kaupungeissa tarvittiin runsaasti lisää uutta työvoimaa. Kun alkutuotannossa työskenteli 366 miljoonaa ihmistä vuonna 2002, viime vuonna määrä oli enää 203 miljoonaa. Samaan aikaan alkutuotannon osuus kaikista työntekijöistä laski 50 prosentista 26 prosenttiin.

Teollisuudessa ja rakentamisessa työntekijöiden määrä alkoi supistua vuoden 2012 jälkeen. Viime vuonna ne työllistivät 214 miljoonaa henkilöä (osuus 28 %). Osaltaan vähentymistä selittää työvoimakustannusten nousu, jonka vuoksi yritykset ovat automatisoineet tuotantoa ja siirtäneet työvoimavaltaista tuotantoa muihin maihin.

Työllisten määrä sektoreittain, miljoonaa työntekijää

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC


Näytä viikkokatsaus 2019/23 Näytä viikkokatsaus 2019/25