BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2019/18

Odotukset talouselvytyksen jatkumisesta ovat tukeneet osakekursseja. Yllättävän hyvät BKT-luvut kuitenkin vähensivät odotuksia lisäelvytyksestä ja lukujen julkaisun jälkeen 17.4. keskeiset pörssi-indeksit ovat laskeneet 6 % Shanghaissa ja 8 % Shenzhenissä. Koko kuluvana vuonna kurssit ovat nousseet 23 % Shanghaissa 29 % ja Shenzhenissä.

Osakeindeksituottaja MSCI ilmoitti helmikuussa lisäävänsä mannerkiinalaisosakkeiden painoa indekseissään toukokuusta alkaen. Kiinalaisosakkeet lisättiin indekseihin viime kesäkuussa 1/20 markkina-arvostaan ja kuluvana vuonna paino nousee kolmessa vaiheessa nelinkertaiseksi, eli viidesosaan. Samalla MSCI ottaa mukaan pienempiä kiinalaisosakkeita. MSCI Emergin Markets -indeksissä Manner-Kiinassa listattujen osakkeiden paino tulee vuoden lopussa olemaan noin 3,3 % ja Manner-Kiinan ulkopuolella listattujen kiinalaisyritysten osakkeiden paino 28,6 %. Myös indeksituottaja FTSE Russell alkaa lisätä mannerkiinalaisosakkeita keskeisimpiin indekseihinsä kesäkuusta alkaen. Maaliskuuhun 2020 mennessä A-osakkeiden paino tulee olemaan noin 5,5 % FTSE Emerging ja 0,6 % FTSE Global All Cap -indekseissä.

Ulkomaisten sijoittajien kaupankäynti Manner-Kiinan pörsseissä Hongkongin pörssiyhteistyöohjelman kautta on lisääntynyt selvästi viime kuukausina yhdessä pörssien kaupankäynnin vilkastumisen kanssa. Yhteistyöohjelmien välityksellä käydyn kaupan osuus vaihdosta on kuitenkin pysynyt suunnilleen ennallaan (Shanghaissa noin 8 % ja Shenzhenissä 6 % pörssin keskimääräisestä päivävaihdosta). Viime vuoden lopussa ulkomainen omistus Manner-Kiinan osakemarkkinoilla oli 2,6 % markkinoiden arvosta. Ulkomaisen omistuksen arvo laski vuoden loppua kohden osakemarkkinaluisun mukana. 

Shanghaihin ollaan perustamassa uutta tiede- ja teknologiayritysten listaa (Sci-Tech Innovation Board), jonka on tarkoitus aloittaa toimintansa jo kesäkuussa. Uudessa järjestelyssä listautumisprosessi on nykyistä nopeampi ja helpompi, eikä sisällä vaatimuksia mm. yrityksen voitollisuudesta tai tiukkoja rajoituksia listaushinnalle. Kiinalaisyritysten suuret listautumisannit on viime vuosina nähty Hongkongissa tai New Yorkissa ja uudella listalla maan teknologiajättejä halutaan houkutella listautumaan kotimarkkinoilla.

Osakekurssien kehitys Manner-Kiinassa ja Hongkongissa

Lähde: Macrobond ja BOFIT


Näytä viikkokatsaus 2019/17 Näytä viikkokatsaus 2019/19