BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2019/18

Presidentti Xi Jinpingin vuonna 2013 käynnistämän silkkitiehankkeen (Belt and Road Initiative) toinen huippukokous pidettiin viime viikon lopulla Pekingissä. Kokoukseen osallistui 36 maasta presidentti- tai pääministeritason edustaja ja yhteensä noin 5 000 edustajaa. Kiinan virallisen silkkitiesivuston mukaan hankkeessa on mukana yhteensä 130 maata. Kiinan mukaan hankkeen tarkoitus on lisätä infrastruktuuri-investointeja ja yhteistyötä maiden välillä. Hanke on laajentunut vuosien varrella ja nykyisin puhutaan mm. arktisesta silkkitiestä ja maatalouden silkkitiestä.

Presidentti Xi ilmoitti, että kokouksen aikana uusia silkkitiesopimuksia allekirjoitettiin 64 mrd. dollarilla. Luku on hyvin korkea, sillä Kiinan kehitys- ja uudistuskomissio (NDRC) ilmoitti kokouksen alla, että kiinalaiset yritykset ovat vuosien 2013–2018 aikana sijoittaneet yhteensä 90 mrd. dollaria silkkitiemaihin ja kiinalaispankit myöntäneet niille lainaa 200–300 mrd. dollaria. Rahoitusmarkkinatietoja tarjoava Refinitiv arvioi, että hankkeen puitteissa ympäri maailmaa tehtyjen sopimusten kokonaisarvo olisi jo jopa 3 670 mrd. dollaria.

Hanketta on arvosteltu uuskolonialistiseksi ja osallistuvien maiden velkataakkojen kasvattamisesta niin suuriksi, että maat joutuvat Kiinan talutusnuoraan. Viime aikoina arvostelu hanketta kohtaan on lisääntynyt, kun myös mukana olevat maat ovat arvioineet uudelleen hankkeiden kannattavuutta. Esimerkiksi Malesian silkkitiehankkeen puitteissa kiinalaistoimijoilta ostaman junaradan rakennustyöt laitettiin jäihin tammikuussa kunnes huhtikuussa osapuolet sopivat, että hankkeen kustannuksia lasketaan kolmasosalla.

Peking on kiistänyt jyrkästi arvostelun ja huippukokouksen kantavia teemoja oli epäilyjen liennyttäminen. Avajaispuheessaan presidentti Xi korosti hankkeiden hyödyllisyyttä kaikille osapuolille, kestävyyttä, ympäristöystävällisyyttä ja kohtuullista hintaa. Presidentti Xi painotti myös, ettei hankkeissa sallita korruptiota ja että hankkeiden pitää olla avoimia. Yksi silkkitielainojen ongelmista on ollut niihin liittyvät salaisiksi määritellyt lainaehdot, jotka ovat antaneet lainanantajalle poikkeuksellisia oikeuksia kuten ottaa haltuun lainakohde. On myös epäilty, että kiinalaiset ovat voidelleet lainanottajia, jotta sopimukset on saatu allekirjoitettua.

Kuluvalla viikolla riippumaton ajatushautomo Rhodium group julkisti selvityksen Kiinan muille maille myöntämien lainojen uudelleenjärjestelyistä. Raportin mukaan 40 kiinalaislainaa on järjestelty uudelleen 24 eri maassa, joista lähes kaikki kuluvalla vuosikymmenellä ja silkkitiemaissa. Tyypillisesti lainoja on lykätty tai annettu osittain anteeksi, mutta anteeksi annetut summat ovat olleet yleensä varsin pieniä lainasummaan suhteutettuna. Kokonaisuudessaan kuitenkin Kiina on antanut anteeksi yhteensä 50 mrd. dollarin edestä lainoja.


Näytä viikkokatsaus 2019/17 Näytä viikkokatsaus 2019/19