BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2019/18

Venäjän tilastolaitos Rosstat toteuttaa kahden vuoden välein koko maan kattavan suuren haastattelututkimuksen, jolla kartoitetaan laajasti väestön elinoloja, toimeentuloa, asumista ja terveystilannetta. Syksyllä 2018 tehtyjen haastattelujen tulokset julkistettiin maaliskuun lopussa. Tutkimuksessa haastateltiin kaikkiaan 60 000 kotitaloutta ympäri Venäjää.

Tulosten mukaan monessa kotitaloudessa taloudellinen niukkuus on hieman hellittänyt. Syksyllä 2018 puolet kotitalouksista arvioi voivansa viettää viikon loman kodin ulkopuolella, kun kaksi vuotta aiemmin osuus oli 43 %. Kaksi kolmannesta kotitalouksista arvioi voivansa hankkia kaikille jäsenilleen kaksi paria kenkiä vuodessa. Vuonna 2016 näin arvioi vain puolet kotitalouksista.

Äärimmäinen köyhyys sen sijaan on supistunut vain vähän, ja 15 % vastaajista kertoi vain vaivoin pystyvänsä kattamaan välttämättömät menot. Samaan suuntaan osoittaa myös Rosstatin tulotilasto. Viime vuonna 13 % väestöstä (19 milj. ihmistä) eli virallista toimeentulominimiä pienemmillä tuloilla. Talouden kasvusta ja minimipalkkojen nostosta huolimatta köyhyydessä elävien osuus väestöstä on viime vuodet pysynyt muuttumattomana. Haastattelututkimuksessa kysytään myös asuinpaikkaan liittyviä ongelmia. Suurin yksittäinen tyytymättömyyttä lisäävä asia oli tiestön huono kunto ja liikenneonnettomuudet. Palveluiden saatavuus tai heikkous harmitti selvästi harvempia vastaajia.


Näytä viikkokatsaus 2019/17 Näytä viikkokatsaus 2019/19