BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/14

Presidentti Putinin toukokuussa 2018 antaman asetuksen sisältämistä 12 kansallisesta ohjelmasta (Viikkokatsaus 08/2019) yksi koski ympäristön tilan parantamista. Ohjelma puuttuu periaatteessa kaikkeen saastuttamiseen, mutta sen yhdeksi kärjeksi on nostettu kaatopaikat. Niistä on muodostunut poliittisesti tärkeä kysymys, sillä kansalaiset ovat alkaneet kiinnittää huomiota kärjistyviin ongelmiin. Sen sijaan ilmaston kannalta olennaiset päästöt ovat tässä ohjelmassa sivuosassa.

Kustannusarvio on ehtinyt vuoden aikana vaihdella, mutta helmikuussa julkaistun suunnitelman mukaan ohjelmaan kohdistetaan kuuden vuoden aikana 4 041 miljardia ruplaa eli runsaat 50 miljardia euroa. Tämä on noin puoli prosenttia bruttokansantuotteesta. Saastuttavien yhtiöiden itse hankkiman rahoituksen suunnitellaan kattavan tästä jopa kolme neljännestä, mutta valtio aikoo tukea ohjelman toteuttamiseen otettavan velan korkojen maksuja. Rahoitusvälineenä on tarkoitus käyttää vihreitä velkakirjoja, joita lasketaan liikkeelle ympäristönsuojelua tukevien hankkeiden rahoittamiseksi. Venäjän ensimmäiset vihreät velkakirjat laskettiin liikkeelle joulukuussa Moskovan pörssissä.

Ympäristöohjelmaan vuosille 2019–2024 suunnitellut varat

Lähde: Venäjän hallitus.

Kustannusten laskentatapa ei välttämättä ole suoraviivainen, sillä niihin on saatettu ottaa mukaan jo aiemmin päätettyjä julkisia toimia ja toisaalta yhtiöiden panostuksista osa saattaisi toteutua muutenkin. Valtionvarainministeriön talousarvion mukaan ohjelman myötä liittovaltion ympäristönsuojeluun suoraan kohdentamat varat kaksinkertaistuvat.

Ohjelma on herättänyt tyytymystä ja tuohtumusta. Pahiten saastuneita kohteita koskevia konkreettisia toimenpiteitä suunnitelmassa on kosolti, mutta ympäristösäännösten yleistä kiristämistä se ei kuvaile kovin tarkasti. Esimerkiksi World Wildlife Fundin (WWF) Venäjän-osasto on perännyt lisää huomiota muun muassa kierrätykseen, tuotantomenetelmien uudistamiseen ja suurten jäteyhtiöiden asemaan.


Näytä viikkokatsaus 2019/13 Näytä viikkokatsaus 2019/15