BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/14

Bloomberg Barclays lisäsi 1.4. lähtien Manner-Kiinassa liikkeelle laskettuja juanmääräisiä velkakirjoja Global Aggregate -indeksiinsä. Kiinalaisbondien paino indeksissä nousee 20 kuukauden aikana vaiheittain 6 prosenttiin. Juanmääräisiä velkakirjoja otettiin mukaan myös kahteen muuhun Bloomberg Barclaysin bondi-indeksiin.  Tähän asti kiinalaisbondeja ei ole sisällytetty globaaleihin indekseihin.

Kiinan bondimarkkinoiden nopeaa kasvua vuoden 2015 jälkeen selittää erityisesti paikallishallinnon velkaantuminen. Ulkomaisten sijoittajien omistus Manner-Kiinassa keskittyy kuitenkin lähes kokonaan valtion tai kolmen politiikkapankin velkakirjoihin. Keskeisistä indeksituottajista FTSE Russell tarkastelee syksyllä kiinalaisbondien lisäämistä pääindeksiinsä. Myös J.P. Morgan on pohtinut asiaa, mutta on toistaiseksi jättänyt kiinalaiset bondit indeksiensä ulkopuolelle.  

Global Aggregate indeksiä seuraa noin 2 500 mrd. dollarin arvosta sijoitusvarallisuutta. Monet investointipankit arvioivat, että kaikki sijoittajat eivät todennäköisesti ole halukkaita seuraamaan indeksiä passiivisesti ja siirtämään sijoituksia Kiinaan välittömästi. Tämän perusteella indeksilisäyksen arvioidaan tuovan runsaan 100 mrd. dollarin sijoitukset Kiinaan seuraavien vuosien aikana. Määrä kasvaa mikäli muut keskeiset indeksit ottavat mukaan mannerkiinalaisbondeja. 

Indeksilisäys heijastelee Kiinan rahoitusmarkkinoiden avautumista, mutta vielä on paljon kehitettävää. Ulkomaiset sijoittajat voivat osallistua Kiinan bondimarkkinoille vain erityisten ohjelmien kautta, ja instrumentit korko- ja valuuttakurssiriskiltä suojautumiseksi ovat rajoitetut. Sijoitusvarallisuuden siirtämistä Kiinaan rajoittaa myös markkinoiden suhteellisen vähäinen likviditeetti ja se, että viranomaisten sääntelymuutoksiin on vaikea varautua tai niiltä suojautua.

Ulkomainen omistus Kiinan bondimarkkinoilla kasvoi viime vuonna noin 75 mrd. dollaria (vuonna 2017 kasvu noin 50 mrd. USD) noin 250 mrd. dollariin, mikä on yhä vain reilu 2 % markkinoiden koosta. Mielenkiintoista viime vuoden kehityksessä on, että suuri osa ulkomaisen omistuksen lisäyksestä saattoi tulla Venäjältä. Venäjän keskuspankin mukaan se siirsi valuuttavarantoaan juanmääräisiin sijoituskohteisiin vuoden 2018 alkupuoliskolla noin 55 mrd. dollarin arvosta. 

Joukkovelkakirjamarkkinoiden koko maittain, mrd. dollaria

Lähde: BIS


Näytä viikkokatsaus 2019/13 Näytä viikkokatsaus 2019/15