BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/14

Tyyneenmereen laskeva Amur ja sen sivujoet muodostavat Kaukoidässä Venäjän ja Kiinan välisen, noin 4 000 kilometrin pituisen rajan. Harvoja kulkuyhteyksiä parantaakseen maat alkoivat vuonna 2014 rakentaa rautatiesiltaa rajajoen yli. Kiinan osuus valmistui vuonna 2016, mutta Venäjän osuus yhdistyi siihen vasta maaliskuussa 2019. Silta otettaneen käyttöön myöhemmin tänä vuonna. Lisäksi vuonna 2016 maat alkoivat rakentaa rajajoen yli moottoritiesiltaa. Sen on määrä valmistua ensi vuonna.

Uusi rautatiesilta sijaitsee suuren Songhua-sivujoen yhtymäkohdassa, Kiinan puolella olevan pienen Tongjiangin kaupungin vieressä. Tältä kohdalta on rautatieyhteys Kiinan suuntaan Harbinin suurkaupunkiin ja Venäjän suuntaan Siperian radalle. Harbinista on jo aiemmin päässyt Mantšurian-rataa pitkin Siperian-radan asemille itään Vladivostokiin ja länteen Tšitaan. Lisäksi Pekingistä on ollut raideyhteys Mongolian halki Ulan-Udeen. Uutta siltaa käytettäneen erityisesti rautamalmin kuljettamiseen Venäjän puolella rajan tuntumassa sijaitsevilta kaivoksilta Kiinaan. Uusi moottoritiesilta sijaitsee Zeja-sivujoen yhtymäkohdassa venäläisen Blagoveštšenskin ja kiinalaisen Heihen kaupungin kohdalla. Heihestä on suora moottoritieyhteys Harbiniin.


Näytä viikkokatsaus 2019/13 Näytä viikkokatsaus 2019/15