BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/13

Jalostusteollisuuden tuotanto on viimeisen 3−4 vuoden aikana kasvanut yhtäjaksoisesti kaikilla kahdeksalla suuralueella eli federaatiopiirissä Siperiaa ja Kaukoitää lukuun ottamatta. Keskisellä suuralueella kasvu on ollut nopeaa, sillä Moskovan kaupunkia ympäröivällä ja monipuolisesti teollistuneella Moskovan alueella tuotanto on lisääntynyt kolmena viime vuonna yli 10 % vuodessa. Näiden kahden muodostamassa suurkeskittymässä on yli 15 % koko maan jalostusteollisuuden tuotannosta (pl. öljynjalostus). Myös luoteisen, Volgan ja Uralin federaatiopiirien jalostusteollisuus on kasvanut hyvin.

Investoinnit ovat elpyneet kahtena viime vuonna nopeasti keskisessä federaatiopiirissä Moskovan ja Moskovan alueen useiden alojen investointien noustua. Myös luoteisella suuralueella investoinnit ovat kasvaneet ripeästi pari vuotta, mikä on johtunut paljolti Pietaria ympäröivällä Leningradin alueella tehtyjen kuljetussektorin investointien kovasta noususta. Keskisellä ja luoteisella suuralueella investoinnit ylittivät viime vuonna suunnilleen 10 prosentilla investointien putoamista edeltäneen vuoden 2014 tason. Kummankin suuralueen osuus investoinneista Venäjällä on kasvanut kahtena viime vuonna ja se oli vuonna 2018 yhteensä lähes 40 %.

Vähittäiskaupan myynti on toipunut vuonna 2015 tapahtunutta kovaa luisuaan edeltäneelle tasolle vain harvalla Venäjän yli 80 hallintoalueesta. Nousun kärjessä on Moskovan alue osin siksi, että sinne on edelleen siirtynyt kauppaa Moskovasta. Moskovan alueen osuus koko maan vähittäismyynnistä on jatkanut nousuaan ja sen sekä Moskovan osuus oli yhteensä lähes 23 % vuonna 2018. Myös Pietarissa ja Leningradin alueella vähittäismyynti on palautunut vuoden 2014 lukemiin. Viidellä suuralueella oli myyntiä vielä viime vuonna peräti 10−15 % vähemmän kuin vuonna 2014.

Jalostusteollisuuden, investointien ja vähittäiskaupan reaalinen kehitys keskeisillä suuralueilla ja -keskuksissa 2015−2018

Lähde: Rosstat


Näytä viikkokatsaus 2019/12 Näytä viikkokatsaus 2019/14