BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/13

Kiinan kauppaministeriön mukaan suorien sijoitusten virta Kiinasta ulos oli viime vuonna 130 mrd. dollaria, mikä on 18 % vuotta 2017 vähemmän. Sijoitusten ulosvirta jäi hieman pienemmäksi kuin ulkomaisten suorien sijoitusten virta Kiinaan, joka oli 138 mrd. dollaria.

Suorien sijoitusten virrat Kiinasta ja Kiinaan

Lähde: Kiinan kauppaministeriö ja CEIC

Myös Kiinan ulkomaisia sijoituksia listaava China Global Investment Tracker (CGIT) -tilasto näyttää sijoitusten supistuneen selvästi vuosista 2016–2017. CGIT:n mukaan 40 % Kiinan sijoituksista suuntautui viime vuonna Eurooppaan. Aasian, Pohjois-Amerikan ja Afrikan osuus oli kunkin noin 15 %. Investoinnit Afrikkaan kasvoivat huomattavasti, kun ne usean viime vuoden ajan ovat olleet melko vähäisiä. Lähes 40 % sijoituksista meni viime vuonna CGIT:n mukaan metalli- ja energiasektorille, kun vuonna 2017 osuus oli alle 15 %. Investoinnit muille toimialoille vähenivät selvästi.

Mericsin ja Rhodiumin raportin mukaan Kiinan suorien sijoitusten virta EU-maihin oli viime vuonna 17 mrd. euroa, mikä on 40 % vähemmän kuin vuonna 2017 ja pienin sitten vuoden 2014. Iso-Britannian, Saksan ja Ranskan yhteenlaskettu osuus EU-maiden sijoituksista jäi alle puoleen, kun vuonna 2017 se oli yli 70 %. Sijoitukset Ruotsiin kasvoivat selvästi Geelyn sijoitettua 3 mrd. euroa lisää omistamaansa Volvoon. Kun vielä 2010-luvun alussa 80–90 % Kiinan sijoituksista EU:hun oli valtionyritysten tekemiä, jäi osuus Rhodiumin arvion mukaan viime vuonna reiluun 40 prosenttiin.

Kiinasta ulos virtaavia suoria sijoituksia on vähentänyt vuonna 2017 voimaan tullut Kiinan tiukempi ohjeistus ulkomaille tehtäville sijoituksille sekä kiinalaisyritysten tiukentunut rahoituksen saatavuus. Erityisesti viime vuonna useat velkaantuneet yritykset joutuivat luopumaan aiempina vuosina tekemistään sijoituksista. Mericsin ja Rhodiumin arvion mukaan EU-maissa kiinalaisyritykset myivät aiemmin hankkimia omistuksiaan viime vuonna ainakin 4 mrd. euron arvosta.

Tiukentunut sääntely-ympäristö vastaanottajamaissa on myös vaikuttant Kiinan ulkomaisiin sijoituksiin. Viime vuosina useat länsimaat ovat tiukentaneet maahan tulevien ulkomaisten sijoitusten ennakkovalvontaa ja myös EU hyväksyi vastikään tähän uudet säännöt (ks. Viikkokatsaus 7/2019). Ulkomaisten sijoitusten tasapuolinen kohtelu ja yhdenvertaiset kilpailuedellytykset nousivat jälleen esille presidentti Xin Euroopan-vierailun yhteydessä kuluneella viikolla.


Näytä viikkokatsaus 2019/12 Näytä viikkokatsaus 2019/14