BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/13

Itsenäisten valtioiden yhteisön (IVY) Venäjän kanssa muodostaneet 11 entistä neuvostotasavaltaa ovat Venäjälle merkittävä kauppakumppaniryhmä. Niillä on taloudellinen merkitys myös kauttakulkumaina, sillä ne muodostavat vyöhykkeen Venäjän, Euroopan unionin, Lähi-idän ja Kiinan väliin. Vuonna 2018 näiden maiden osuus sekä Venäjän tavaranviennistä että -tuonnista oli noin 11 %. Määrällisesti viennin raportoidaan kasvaneen toissa vuodesta viime vuoteen noin 10 %, mutta tuonnin pysyneen miltei samalla tasolla.

Venäjä vie fossiilisia polttoaineita erityisesti Valko-Venäjälle ja Ukrainaan. Sen sijaan Kaukasuksen ja Keski-Aasian mailla on omia fossiilivarantoja. Polttoaineiden lisäksi Venäjä vie näihin naapurimaihin koneita, kulkuneuvoja ja metallitavaroita. Keski-Aasiaan Venäjältä menee myös paljon elintarvikkeita. Venäjä tuo koneita Valko-Venäjältä ja Ukrainasta, malmia ja metallia Ukrainasta ja Kazakstanista ja elintarvikkeita Valko-Venäjältä ja Kaukasukselta.

Venäjän tavarakauppa IVY:n muodostaneiden maiden kanssa

Lähde: Venäjän tulli.


Näytä viikkokatsaus 2019/12 Näytä viikkokatsaus 2019/14