BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/12

Kiinan kansankongressin viimeisenä istuntopäivänä (15.2.) hyväksytyn lain tarkoitus on turvata ulkomaisten yritysten liikesalaisuudet, estää teknologian pakkosiirrot sekä taata ulkomaisille yrityksille yhtäläinen markkinoillepääsy kotimaisten yritysten kanssa. Uusi laki tulee voimaan vuoden 2020 alusta.

Lakiluonnokseen lisättiin vielä viime viikolla tarkennus, jonka mukaan viranomaisia on rangaistuksen uhalla kielletty antamasta ulkomaisista yrityksistä virkatehtävissään saamiaan tietoja eteenpäin. Laki vahvistaa myös aiemmat määräykset mm. yritysten voittojen ja muiden vastaavien varojen vapaasta kotiuttamisesta. Tästä huolimatta uutta lakia on arvosteltu liian ylimalkaiseksi ja tulkinnanvaraiseksi. Finanssijulkaisu Caixinin mukaan uutta lakia tultaneenkin täydentämään alemman tason säädöksillä ja ohjeilla epäselvien kohtien selventämiseksi. Lain toimeenpano ja sen seuranta on jo nyt nostettu keskeiseksi kauppapoliittiseksi kysymykseksi.

Uuden lain valmisteluun on vaikuttanut meneillään oleva kauppasota ja Yhdysvaltojen vaatimukset, sillä lain valmistelu kesti vain kolme kuukautta. Uusi laki korvaa kolme 1970- ja 1980-luvuilla tehtyä lakia.


Näytä viikkokatsaus 2019/11 Näytä viikkokatsaus 2019/13