BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2019/12

Kiinan talouskasvu hidastui viime vuonna ja hidastuminen on jatkunut kuluvan vuoden alussa. Taloustilannetta ja sen arviointia varjostavat monet epävarmuudet kuten kiistat Yhdysvaltojen kanssa, velkatilanne ja tilastoihin liittyvät ongelmat. BOFIT odottaa uudessa ennusteessaan BKT:n kasvun hidastuvan edelleen, mutta pysyttelevän maailmantalouden kasvuvauhtia nopeampana.

Kiinan talouskasvua jarruttavat rakenteelliset tekijät. Väestö ikääntyy nopeasti. Työikäisten (15–64 -vuotiaat) määrä on supistunut vuodesta 2014, ja viime vuonna työvoiman määrä väheni ensimmäistä kertaa. Huoltosuhde heikkenee kovaa vauhtia. Rakennemuutos kohti palveluvaltaisempaa taloutta jarruttaa tuottavuuden kasvua. Investointien kasvua on vaikea kiihdyttää, sillä investointiaste on jo suurista talouksista selvästi korkein. Myös ympäristöongelmat ja niiden välttämätön hoitaminen painavat maan kasvunäkymiä.

Kiina on itsepintaisesti pitänyt kiinni poliittisesta tavoitteestaan kaksinkertaistaa reaalisen BKT:n koko vuodesta 2010 vuoteen 2020. Tavoitteeseen pääsy on edellyttänyt jatkuvaa elvytystä, minkä seurauksena maa on velkaantunut nopeasti. Talouskasvun hidastumiseen Kiina on vastannut lisäämällä elvytystä entisestään. Myös tilastot ovat saaneet taipua puolueen kasvutavoitteiden edessä, mikä vaikeuttaa oikean tilannekuvan piirtämistä kaikilla tasoilla.

Talouspolitiikan liikkumavara on kuitenkin rajallinen. Finanssipolitiikan viritys on ennestään hyvin elvyttävä, ja paikallistasolla velkakestävyys on jo selkeä ongelma. Yrityssektorilla velkaelvytystä vaikeuttaa se, että yritysten maksulaiminlyönnit ovat lisääntyneet ja velkaantuneita yhtiöitä on ajautunut konkursseihin ja rahoitusvaikeuksiin. Velkarahalla saadaan aiempaan vähemmän kasvua, sillä huomattava osa uudesta velasta menee vanhojen velkojen hoitoon. Huomattava elvytyksen lisääminen pahentaisi velkaongelmaa ja lisäisi äkkijarrutuksen mahdollisuutta tulevaisuudessa.

Keskittyminen talouskasvun tukemiseen on jättänyt kipeästi kaivatut rakenneuudistukset taka-alalle, joskin kauppasota on nostanut ne taas esille. Toimet puolueen aseman vahvistamiseksi ja kontrollin lisäämiseksi yhteiskunnasta ovat kuitenkin ristiriidassa talousuudistusten kanssa.

Todennäköisyys talouskasvun ennustettua voimakkaammalle hidastumiselle on kasvanut. Kiinan kaltainen nopea velkaantuminen on useimmissa muissa maissa johtanut BKT:n kasvun jyrkkään hidastumiseen ja kriisiin rahoitussektorilla. Riskejä korostavat mm. asuntojen tulotasoon verrattuna erittäin korkeat hinnat, jolloin korjausliike hinnoissa voisi saada velkaiset rakennusalan yhtiöt ja kotitaloudet ongelmiin. Pankkisektorilla vaikeimmassa asemassa ovat pienet ja keskisuuret pankit. Vaikka kauppasotaan saataisiin sopu, Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kilpailu johtavan maan asemasta pitää yllä niin kauppa- kuin geopoliittisia jännitteitä.


Näytä viikkokatsaus 2019/11 Näytä viikkokatsaus 2019/13