BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/12

Teollisuustuotannon vuosikasvu nousi tammi-helmikuun osalta 2,6 prosenttiin eli kohti koko vuoden 2018 lukemaa. Eturivissä oli kaivannaisteollisuus, jonka tuotanto lisääntyi lähes 5 % kasvettuaan kolme viime vuotta vajaan kolmen prosentin vuositahdilla. Raakaöljyn tuotannon kasvu vahvistui ja maakaasun tuotanto lisääntyi nopeasti kolmatta vuotta. Niiden tuotantoon liittyvien palvelujen volyymi kasvoi edellisten vuosien tapaan vauhdilla, millä oli nytkin suuri vaikutus koko kaivannaisteollisuuden kasvulukemiin. Näillä palveluilla on kaivannaisteollisuuden tuotantotilastossa jopa hieman isompi painoarvo kuin maakaasun tuotannolla.

Jalostusteollisuudessa tuotannon vuosikasvu oli tammi-helmikuussa vajaat 2 % oltuaan noin 2,5 % vuodessa kolmena viime vuonna. Monta vuotta kestänyt elintarviketeollisuuden nopea kasvu jatkuu. Muista suurista aloista öljynjalostuksen sekä metalliteollisuuden kasvu vahvistui, mutta kemian teollisuudessa sekä kone-ja laiteteollisuudessa kehitys heikkeni.


Näytä viikkokatsaus 2019/11 Näytä viikkokatsaus 2019/13