BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/06

Viime vuonna budjetin tulojen vuosikasvu kiihtyi 29 prosenttiin. Tämä johtui ennen kaikkea öljy- ja kaasuverotuloista, joiden kasvu yltyi syksyllä. Urals-öljyn hinta oli alkusyksyllä 78−79 dollaria tynnyriltä, ja ruplan kurssin heikentyminen nosti öljyn ruplamääräisen hinnan kaikkien aikojen huippuunsa. Öljy- ja kaasuverotulojen osuus federaatiobudjetin tuloista nousi koko vuoden 2018 osalta 46 prosenttiin ja energiatulojen suhde BKT:hen lähes 9 prosenttiin. Vuosien 2011−2014 huipussa suhde oli 9,3 %.

Budjetin muiden tulojen kasvu nopeutui viime vuonna yli 14 prosenttiin etenkin siksi, että arvonlisäveroista saadut tulot lisääntyivät 17 %. ALV-tulojen osuus muista tuloista nousi 58 prosenttiin. Osuus ei ole ollut yhtä suuri noin puoleentoista vuosikymmeneen. Myös tulot yritysten voittoveroista ja valtionyritysten osingoista lisääntyivät tuntuvasti.

Federaatiobudjetin menot kasvoivat nimellisesti vain 2 % vuonna 2018. Puolustusmenot supistuivat hiukan. Sisäisen turvallisuuden menoissa melko tuntuvia lisäyksiä saivat turvallisuus- sekä syyttäjä- ja tutkintaelimet. Nämä menot katetaan lähes yksinomaisesti federaation budjetista.

Federaatiobudjetin ylijäämä kasvoi vuonna 2018 peräti 2,7 prosenttiin BKT:stä. Tätä ennen budjetti oli selkeästi ylijäämäinen viimeksi vuonna 2011. Federaation kassavarojen määrä kasvoi merkittävästi ja oli vuoden lopussa lähes 10 % BKT:stä. Summaan sisältyvät vararahaston eli Kansallisen hyvinvoinnin rahaston likvidit varat. Varoja kasvatti osaltaan se, että öljyn hinta ylitti tuntuvasti tulojen säästämiseen tähtäävän budjettisäännön laskennallisen hinnan (viime vuonna alle 41 dollaria). Viime vuonna federaatio laski liikkeelle ruplamääräisiä velkakirjoja summalla, joka vastasi noin prosenttia BKT:stä. Ruplamääräisten velkakirjojen takaisinmaksut olivat puoli prosenttia BKT:stä.

Venäjän federaatiobudjetin tulot ja menot 2013−2018

Lähde: Finanssiministeriö.


Näytä viikkokatsaus 2019/05 Näytä viikkokatsaus 2019/07