BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/02

Keskuspankki ilmoitti laskevansa liikepankkien varantovaatimusta yhteensä 1 prosenttiyksiköllä kahdessa erässä 15.1. ja 25.1. Toimi vapauttaa pankkien reservejä noin 1 500 mrd. juania (220 mrd. USD), mutta pankkisetorin likviditeetti kasvaa vain noin puolet tästä, sillä osa vapautuvista varoista menee erääntyvien keskuspankkilainojen (MLF) takaisinmaksuun. Likviditeettiä on tyypillisesti lisätty kiinalaisen uudenvuoden alla.

Suurten pankkien varantovaatimuksen yleistaso laskee 13,5 ja pienempien pankkien 11,5 prosenttiin. Kiinassa varantovaatimus asetetaan pankkikohtaisesti ja se voi poiketa yleisestä tasosta. Esimerkiksi pankit, joiden lainanannosta tarpeeksi suuri osa on pienyrityslainoja, ovat oikeutettuja alhaisempaan varantovaatimukseen. Vuoden alusta keskuspankki muutti tätä määritelmäänsä ja nyt pienyrityslainaksi katsotaan laina, joka on alle 10 milj. juania (1,5 milj. USD) yritystä kohden aiemman 5 milj. sijaan.

Rahapolitiikkaa on pyritty kohdentamaan yhä enemmän pienyritysten rahoituksen helpottamiseen. Joulukuun lopulla keskuspankki lanseerasi tätä varten uuden kohdennetun lainainstrumentin, jonka puitteissa suuret pankit voivat hakea pidempiaikaista keskuspankkirahoitusta hieman edullisemmin. Sitä, mitkä pankit ovat oikeutettuja saamaan edullisempaa rahoitusta tai minkä verran, ei ole kerrottu.

Kiinan rahapolitiikan seuraaminen on vaikeaa, sillä sitä toteutetaan useiden kohdennettujen instrumenttien avulla eikä toimista julkaista tarkkaa tietoa. Keskuspankki haluaa välttää spekulaatiot laajamittaisesta elvytyksestä ja korosti jälleen, ettei varantovaatimuksen lasku merkitse muutosta rahapolitiikan virityksessä, vaikka toimen kerrottiin tähtäävän reaalitalouden kehityksen tukeminen.

Yleinen varantovaatimustaso suurille ja pienemmille pankeille

Lähde: Macrobond


Näytä viikkokatsaus 2019/01 Näytä viikkokatsaus 2019/03