BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/02

Rosstatin mukaan suurten ja keskisuurten yritysten keskinäiset velat tavaroiden ja palvelujen toimituksista ovat kasvaneet vähitellen viime vuosina. Rästissä olevien velkaerien osuus kauppaluotoista on tasaantunut tänä vuonna noin 10 prosenttiin oltuaan hieman korkeampi vuoden 2015 lievän taantuman jäljiltä.

Keskinäisten kauppaluottojen määrä on noussut suuremmaksi kuin yritysten ulkomainen velka, jota ovat osin rajanneet ulkomaiden rahoituspakotteet. Kauppaluotot ovat kuitenkin kasvaneet suhteessa myös yritysten kotimaiseen pankkivelkaan, vaikka pankkien likviditeetti on hyvä. Tämä heijastaa yritysten laimeaa intoa ottaa velkaa investointeihin.

Venäläisten yritysten keskeiset velkaerät

Lähteet: Venäjän keskuspankki ja Rosstat.


Näytä viikkokatsaus 2019/01 Näytä viikkokatsaus 2019/03