BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/02

Valtiovarainministeriö ilmoitti 19.12. kongressille aikomuksestaan purkaa EN+-energiayhtiötä sekä sen osaksi omistamia Rusal-alumiiniyhtiötä ja EuroSibEnergo-energiayhtiötä koskevat pakotteet. Yhtiöt asetettiin huhtikuussa pakotteiden alaiseksi, koska Kremliin yhteyksissä oleva suurliikemies Oleg Deripaska omistaa suorasti tai epäsuorasti suuren osuuden niistä. Itse Deripaskan pakotteita ei olla purkamassa.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön mukaan yhtiöt ovat ryhtyneet riittäviin omistusten uudelleenjärjestelyihin. Niiden seurauksena Deripaskan osuus EN+-yhtiöstä vähenee 70 prosentista 45 prosenttiin. Osakkeet siirtyvät Venäjän valtion omistamalle VTB-pankille ja Deripaskan hyväntekeväisyysjärjestölle. Lisäksi Deripaskan osuus EN+-yhtiöstä vähenee, kun monikansallinen kaivos- ja raaka-aineyhtiö Glencore vaihtaa sen Rusalin osakkeet EN+:n osakkeisiin.

Demokraattienemmistöinen kongressi voi 17.1. mennessä vastustaa pakotteiden purkupäätöstä. Purun estäminen vaatii tosin myös republikaanienemmistöisen senaatin hyväksynnän. Demokraattipoliitikot ovat arvostelleet purkusopimusta, koska Deripaskalle jäisi vielä suuri osuus eivätkä yhtiöiden sidokset Venäjän hallintoon juuri vähenisi. Demokraatit ovat vaatineet 17.1. määräajan siirtämistä, mutta eivät ole vielä ilmoittaneet yrittävänsä päätöksen kumoamista.

Pakotteiden purkamiseen on ollut painetta, koska Rusalin osuus maailman alumiinin alkutuotannosta on yli 5 %. Huhtikuussa pakotteiden seurauksena alumiinin maailmanmarkkinahinta kohosi 20 %, joskin hinta on sittemmin laskenut. Osaltaan hintojen lasku voi johtua Rusalin pakotteiden toimeenpanon osittaisesta viivyttämisestä.

Yhdysvaltain valtionvarainministeriö myös lisäsi 19.12. Venäjän kansalaisia ja venäläisiä yhtiöitä pakotelistalle. Perustelut viittaavat osallisuuteen muun muassa Yhdysvaltain vaalien häiritsemiseen, Skripalien myrkytykseen Isossa-Britanniassa ja Deripaskan avustamiseen.


Näytä viikkokatsaus 2019/01 Näytä viikkokatsaus 2019/03