BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/02

Talouskasvun hidastuminen on saanut kiinalaispäättäjät jälleen kerran lupaamaan rahapolitiikan lisäksi myös finanssipoliittisia elvytystoimia. Budjettivajetta kasvatetaan ja paikallishallinto saa lisätä budjetin ulkopuolista velkakirjarahoitusta. 

Lehtitietojen mukaan Kiina tulee maaliskuun kansankongressissa korottamaan tämän vuoden budjettivajetta koskevan tavoitteen viime vuoden 2,6 prosentista 2,8 prosenttiin BKT:stä. Vajeen kasvun taustalla on elvytyksestä johtuva budjettimenojen lisäys ja veroleikkaukset. Julkisen sektorin virallinen toteutunut budjettivaje on viime vuosina ollut 3–4 % BKT:stä, ja IMF arvioi todellisen budjettivajeen olevan 10 prosentin luokkaa. Julkinen velka on tämänhetkisen arvion mukaan jo noin 70 % BKT:stä, joten lisäelvytykseen liittyy suuria ongelmia ja riskejä.

Osana elvytystä paikallishallinnolle on annettu lupa lisätä ja aikaistaa velkakirjojen liikkeellelaskua, jotta erityisesti infrastruktuurirakentamista koskevat investointiprojektit saadaan tukemaan kasvua. SCMP-lehden mukaan paikallishallinnolle on jo annettu lupa laskea liikkeelle uusia velkakirjoja 1 390 mrd. juanin (200 mrd. USD) arvosta ja bondien kokonaiskiintiön arvellaan tänä vuonna nousevan noin 3 000 mrd. juaniin viime vuoden 2 180 mrd. juanista. Valtaosa näistä velkakirjoista on ns. erityisbondeja, joiden takaisinmaksu perustuu bondeilla rahoitettujen kohteiden tuottoihin. Nämä projektit ja niiden rahoitus ei sisälly paikallishallinnon budjettiin. Loppu velkakirjakiintiöstä muodostuu normaaleista budjetin rahoitukseen tarkoitetuista bondeista. 

Velkaongelmien pahentumisen vuoksi ei kuitenkaan ole selvää, että liikepankit olisivat enää halukkaita lisäämään niiden hallussa olevien paikallishallinnon velkapapereiden määrää. Haluttomuutta selittää mm. se, että lukuisat erityisbondeilla rahoitetut kohteet eivät ole pystyneet tuottamaan riittävää tulovirtaa velkojen takaisinmaksuun. Talouskasvun hidastuessa tällaiset ongelmat lisääntyvät.


Näytä viikkokatsaus 2019/01 Näytä viikkokatsaus 2019/03