BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/41

Maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPOn mukaan Kiinassa myönnetään vuosittain selvästi eniten patentteja maailmassa. WIPOn mukaan vuonna 2016 kotimaisia patentteja haettiin Kiinassa peräti 1,3 miljoonaa patenttia ja myönnettiin yli 400 000.

Patenttien laatu on kuitenkin jo pitkään herättänyt epäilyjä. Uutistoimisto Bloomberg raportoi syyskuun lopussa, että useimmat Kiinassa myönnetyt patentit ovat sellaisia, että patentin omistaja ei enää viiden vuoden kuluttua maksa patenttiin liittyviä ylläpitokuluja ja patentti on rauennut. Näin patentteja pidetään selvästi vähemmän aikaa mitä esimerkiksi Yhdysvalloissa.

Kiinassa patentointia tuetaan julkisin varoin antamalla patentteja vastaan mm. verohelpotuksia ja avustuksia. Tämä on näkynyt paitsi patenttien laadussa myös niiden rakenteessa. Viime vuonna Kiinan patenttitoimiston hyväksymistä patenteista puolet oli tuotemalliin ja neljäsosa designiin liittyviä patentteja. Näissä käsittelytavat ovat kevyemmät ja käsittelyajat nopeammat, mitä varsinaisissa keksinnöissä.

Kiinan tuotekehitys- ja tutkimustoiminta on kuitenkin vahvaa eivätkä patentointiongelmat anna syytä meneillään olevan teknologisen kehityksen vähättelyyn.


Näytä viikkokatsaus 2018/40 Näytä viikkokatsaus 2018/42