BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/42

Toisella neljänneksellä Venäjän BKT kasvoi 1,9 % vuoden takaa, mutta kausitasoitettuna peräti 0,9 % edellisestä neljänneksestä. Toisella neljänneksellä yksityinen ja julkinen kulutus sekä kiinteät investoinnit kasvoivat kaikki 0,2 % edellisestä neljänneksestä. Viennin määrä kasvoi 1,3 % ja tuonnin supistui 0,7 %.

Venäjän kotimaisen kysynnän kasvu oli siis varsin vaimeaa toisella neljänneksellä, mutta nettovienti kasvoi voimakkaasti. Perinteisesti tuonnin määrä on Venäjällä vaihdellut voimakkaasti suhdanteiden mukana, ja vuoden 2016 puolivälistä lähtien tuonnin kasvu olikin hyvin nopeaa ruplan ja kotimaisen kysynnän elpyessä. Nyt ruplan heikkeneminen kuitenkin painoi tuonnin laskuun, mikä laskennallisesti nostaa BKT:tä.

Kiinteiden investointien kausitasoitettu kasvu on jatkunut vuoden 2016 alusta, mutta varsin hitaana. Investointien taso on edelleen lähes 10 % vuoden 2013 alkua alempana. Lisäksi on huomattava, että investoinnit alkoivat supistua jo vuoden 2013 alkupuoliskolla kauan ennen öljyn hinnan laskua ja länsimaiden pakotteita. Tämä kertoo osaltaan Venäjän liiketoimintaympäristön ongelmista.

Syyskuussa teollisuustuotannon vuosimuutos oli 2,1 % (elokuussa 2,7 %), ja etenkin kaivannaisteollisuuden 6,9 prosentin kasvu oli vahvaa. Toisaalta tehdasteollisuuden tuotanto supistui 0,1 %. Teollisuustuotanto kasvoi kolmannella neljänneksellä 2,9 % vuoden takaa, tehdasteollisuus 2,2 %. Tehdasteollisuuden kasvuvauhti on hidastunut selvästi verrattuna vuoden alkupuoliskoon. Tilastot teollisuustuotannosta ja muilta aloilta antavat aiheen olettaa, että BKT:n kasvu hidastui kolmannella neljänneksellä.

Kiinteiden investointien taso nousevissa talouksissa

Lähteet: OECD, Rosstat, BOFIT


Näytä viikkokatsaus 2018/41 Näytä viikkokatsaus 2018/43