BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/37

Osakemarkkinaindeksituottaja MSCI lisäsi suunnitellusti mannerkiinalaisosakkeiden painoa indekseissään syyskuun alusta alkaen (Viikkokatsaus 22/2018). Paino on kuitenkin yhä hyvin pieni. MSCI Emerging Markets -indeksin noin 30 prosentin Kiina-painosta vain 0,8 prosenttiyksikköä tulee Manner-Kiinan A-osakkeista, mikä on huomattavan vähän verrattuna esimerkiksi Hongkongissa listatun kiinalaisen Tencentin vajaan 5 prosentin tai New Yorkin pörssin Alibaban lähes 4 prosentin painoon. Indeksituottaja FTSE Russell päättää mannerkiinalaisosakkeiden mukaan ottamisesta indekseihinsä tässä kuussa.

Pörssikurssien kehitys Manner-Kiinassa on ollut heikkoa kuluvana vuonna. Kurssilasku on kiihtynyt kesäkuun alun jälkeen kauppasotapelkojen kasvaessa sekä Kiinan oman taloustilanteen heiketessä ja rahoitusmarkkinariskien lisääntyessä. Keskiviikkona composite-indeksi oli Shanghaissa 20 % ja Shenzhenissä 26 % vuoden alun tasoaan alempana.

Odotetusti MSCI:n indeksipäätös ei merkittävästi lisännyt mannerkiinalaisosakkeiden ulkomaista omistusta. Ulkomainen omistus nousi toukokuussa 125 mrd. juanilla (18 mrd. USD), mutta laski jälleen kesäkuussa 45 mrd. juania pörssikurssien laskun myötä. Kesäkuussa ulkomaiset sijoittajat omistivat 1 275 mrd. juanin (190 mrd. USD) arvosta mannerkiinalaisosakkeita, mikä on 2,5 % pörssien markkina-arvosta. Ulkomaisten sijoittajien kaupankäynti Shanghain ja Shenzhenin pörsseissä Hongkongin yhteistyöohjelman kautta ei myöskään ole lisääntynyt merkittävästi indeksiliitoksen jälkeen.

Osakemarkkinoiden houkuttelevuutta ulkomaisille sijoittajille onkin viimeaikoina yritetty parantaa. Kauppakiistaneuvotteluihin liittyen Kiina on keventänyt ulkomaisen omistuksen sääntelyä ja sallinut laajempaa ulkomaista omistusta mm. autoteollisuudessa ja rahoitussektorilla. Kesäkuussa helpotettiin myös ulkomaisten sijoittajien QFII ja RQFII-ohjelmien ehtoja mm. luopumalla rajoitteesta, jonka mukaan sijoituksia sai kotiuttaa kuukausittain ainoastaan 20 % niiden edellisvuoden nettoarvosta.

Uusia sijoittajia yritetään houkutella markkinoille sallimalla maanantaista lähtien myös kelpoisuusvaatimukset täyttävien Kiinassa työskentelevien ulkomaalaisten käydä suoraan kauppaa Manner-Kiinan pörsseissä. Tällaisia henkilöitä arvioidaan olevan vajaa miljoona. Samalla Manner-Kiinan pörsseissä listattujen yritysten sallitaan tarjota osakepohjaisia kannustimia myös ulkomaisille työntekijöilleen.

Pörssi-indeksien kehitys Manner-Kiinassa ja Hongkongissa

Lähde: Macrobond


Näytä viikkokatsaus 2018/36 Näytä viikkokatsaus 2018/38