BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/37

Presidentti Putinin antoi toukokuussa 2018 ukaasin, jonka tavoitteista yksi on investointiasteen nostaminen 25 prosenttiin vuoteen 2024 mennessä. Varaministeri Andrei Ivanovin mukaan lisäinvestointeja tarvitaan noin 21 000 mrd. ruplaa (300 mrd. USD), mistä yritysten osuuden tulisi olla 8000 mrd. ruplaa. Lisäinvestointien rahoittamiseksi ja ohjaamiseksi on ehditty esittää monenlaisia suunnitelmia. Elokuussa julkisuuteen tuli ns. Belousovin lista 14 suuresta teollisuusyrityksestä, joiden "ylimääräisiä" voittoja verotettaisiin yhteensä 500 mrd. ruplan edestä. Lopulta verojen nostosta luovuttiin, mutta listalla mainitut yritykset sitoutuvat kasvattaman investointeja sosiaalisesti tärkeisiin kohteisiin. Sopivien kohteiden määrittelyyn osallistuvat finanssiministeriö, presidentinhallinto, yritykset ja teollisuusliitto RSPP.

Kohteista tuskin tulee pulaa. Lehtitietojen mukaan esim. uudistetun kansallisen digitalisaatio-ohjelman kustannukset vuosille 2019–2024 olisivat noin 1200 mrd. ruplaa ja talouskehitysministeriön infrastruktuuri-ohjelman kustannukset noin 7000 mrd. ruplaa. Kumpaankin on kaivattu rahoittajiksi federaatiobudjetin lisäksi myös yrityksiä. Lisäksi mm. uudet määräykset tavaroiden tunnistekoodeista ja ns. Jarovaja-lain vaatimukset tietojen tallentamisesta edellyttävät yrityksiltä lisäinvestointeja.

Finanssiministeriö on ehdottanut yksityisten investointien kannustamiseksi mm. erilaisten rahoitusinstrumenttien kehittämistä ja investointisopimuskäytännön uudistamista. Tuoreen ehdotuksen mukaan suurille, yhteisesti sovituille investointiprojektille voitaisiin taata muuttumaton verotuskohtelu jopa 12 vuoden ajaksi.


Näytä viikkokatsaus 2018/36 Näytä viikkokatsaus 2018/38