BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/34

Elokuun puolivälissä pidettiin Helmijoensuiston (Greater Bay Area) kehityssuunnitelmaa käsittelevän korkean tason työryhmän ensimmäinen kokous Pekingissä. Suunnitelman tavoitteena on muodostaa taloudellinen kokonaisuus kasvattamalla Manner-Kiinan puolella sijaitsevan Guangdongin provinssin kaupunkien (erityisesti suurkaupunkien Shenzhenin ja Guangzhoun) yhteistyötä Hongkongin ja Macaon erityishallintoalueiden kanssa. Guangdongin yhdeksän kaupunkia kattavat maantieteellisesti Kiinasta alle prosentin, väkimäärältään noin 4 %, mutta lähes 10 % maan kokonaistuotannosta.

Pyrkimyksenä on kasvattaa kunkin alueen erityisosaamista ja lisätä alueen ihmisten, tavaroiden ja pääoman liikkuvuutta. Hongkong keskittyy rahoitusmarkkinoihin, Macao viihdepalveluihin ja turismiin, ja kaupungit Manner-Kiinan puolella puolestaan palvelu- ja korkean teknologian sektoreihin. Guangdongin aluehallinto ilmoitti elokuussa investoivansa seuraavan kolmen vuoden aikana 450 mrd. juania (65 mrd. USD) korkeaan teknologiaan, ja kehotti paikallisviranomaisia houkuttelemaan alueelle lisää elektroniikka- ja autoteollisuuden yrityksiä.

Konkreettisin kehitys liittyy Helmijoensuiston sisäisen liikkuvuuden parantamiseen. Myöhemmin tänä vuonna avautuu maailman pisin maatiesilta (55 kilometriä) yhdistäen Hongkongin, Zhuhain ja Macaon. Tänä vuonna aloitetaan myös luotijunayhteys Hongkongin, Guangzhoun ja Shenzhenin välillä. Infrastruktuuria parannetaan lisäksi lukuisien tunneleiden, lauttayhteyksien ja tieverkostohankkeiden kautta. Syyskuusta lähtien Hongkongin, Macaon ja Taiwanin asukkaat voivat hakea kiinalaista henkilökorttia, ja pääsevät näin osaksi julkisia palveluita myös Manner-Kiinassa (mm. koulutus- ja asumispalvelut).

Alueen kehittämisen yhtenä tarkoituksena on ollut Hongkongin tonttipulan helpottaminen, kun Hongkongissa työssäkäyvien ei olisi pakko asua kaupungissa. Toisaalta hanke on nostanut asuntohintoja Manner-Kiinan puolella. Osassa Helmijoensuiston alueen kaupungeista asuntohinnat ovat nousseet yli 70 % vuoden 2015 jälkeen. Alueen asukasluvun arvioidaan kasvavan seuraavien parin vuosikymmenen aikana noin 120–140 miljoonaan.


Näytä viikkokatsaus 2018/33 Näytä viikkokatsaus 2018/35