BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/34

Verotusta koskevat lakimuutokset, jotka presidentti Putin allekirjoitti tämän kuun alkupäivinä, astuvat voimaan ensi vuoden alussa. Vaikka arvonlisävero nousee pääsääntöisesti 18 prosentista 20 prosenttiin, pysyy se 10 prosentissa useiden elintarvikkeiden, lastentavaroiden, painettujen julkaisujen ja lääkkeiden osalta. Täysi arvonlisävero kattaa talousministeriön mukaan noin kolme neljäsosaa tavaroista ja palveluista. Nollaveron piiriin tulevat lennot Venäjän Kaukoidän ja muun maan välillä.

Valmisteveroja koskien vahvistettiin, että vahvan alkoholin ja oluen valmisteverot pysyvät ennallaan ensi vuonna, mutta tupakkavero nousee 10 %. Vuosina 2020−21 nämä verot nousevat ennustetun inflaation tahtiin eli 4 % ja tupakan osalta jopa hieman enemmän. Henkilöautojen valmisteverot nousevat inflaation mukaisesti. Moottoripolttoaineiden verot nousevat ensi vuonna 10 % tämän vuoden alkupuolen tasolta − jolta ne hintojen nousun hillitsemiseksi pudotettiin tilapäisesti loppuvuodeksi − ja sen jälkeen suunnilleen inflaation mukaan. Heikoimpien bensiinilaatujen verot ovat kuitenkin ennallaan vuosina 2019−20 ja mm. rahtilaivojen käyttämän raskaan polttoaineen vero nollassa vuosina 2019−21.

Lakimuutoksilla vahvistui myös palkoista määräytyvien sosiaaliverojen pysyminen yhteensä 30 prosentissa, sillä eläkerahastoon menevä vero säilyy 22 prosentissa. Aluebudjetteihin tulee hieman helpotusta, sillä alueiden ei enää tarvitse maksaa sairausvakuutusrahastoon muuta kuin työssä olevia koskevia sosiaaliveroja eräiden erityisryhmien osalta.

Yritysten fyysistä pääomaa koskeva vero, joka on enintään noin 2 %, poistuu muun kuin kiinteän omaisuuden osalta. Veron kohdistuttua osin melko nuoreenkin tuotantopääomaan sen koettiin rasittavan yritysten tuotantoa eikä kannustavan kovin hyvin investointeihin. Kiinteistö- ja maaverojen veroperustan määrittely saa yhtenäiset säännöt.


Näytä viikkokatsaus 2018/33 Näytä viikkokatsaus 2018/35