BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/34

Presidentti Putinin allekirjoittamien lakimuutosten seurauksena raakaöljyn ja öljytuotteiden verotus tulee muuttumaan merkittävästi. Öljysektorin verotuksen painopistettä on viime vuosina siirretty viennin verotuksesta tuotannon verottamiseen. Nyt vahvistetut muutokset tarkoittavat vientitullien poistumista kokonaan seuraavan kuuden vuoden aikana. Samalla raakaöljyn tuotannosta maksettavaa kaivannaisveroa nostetaan asteittain. Tavoitteena on, että veromuutokset eivät merkittävästi muuta federaatiobudjetin öljytuloja.

Kaivannaisveron nousun seurauksena raakaöljyn kotimainen hinta nousee. Jotta muutos ei uhkaisi kotimaisten jalostamoiden kannattavuutta, myös öljytuotteiden valmisteveroja tullaan muuttamaan. Siirtymäkauden jälkeen osalla valmisteverojen tuotoista tuetaan kotimaisia jalostajia. Valmisteverojen tuottojen jako eri toimijoiden kesken tulee riippumaan mm. jalostamon sijainnista sekä sen tuotevalikoimasta. Myös länsimaiden pakotteiden kohteeksi joutuneille jalostajille luvataan edullinen valmisteverokohtelu. Valmisteveroa koskevien muutosten käytännön toteutukseen liittyy kuitenkin yhä lukuisia epäselvyyksiä.

Venäjä myy jatkossakin raakaöljyä Valko-Venäjän jalostamoille kotimaan hinnoin. Vientitullin korvautuminen kaivannaisverolla nostaa raaka-aineen hintaa myös Valko-Venäjällä huomattavasti. Tämä lienee ollut yksi uudistuksen tavoitteista.


Näytä viikkokatsaus 2018/33 Näytä viikkokatsaus 2018/35