BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/33

Heinäkuussa Kiinan tärkeimmät talousindikaattorit osoittivat talouskasvun hidastuneen markkinoiden odotuksia nopeammin. Vähittäiskaupan reaalikasvu painui selvästi alle 7 prosentin ja teollisuustuotannonkin 6 prosentin kasvu jäi markkinoiden odotuksista.

Kiinnostavinta heinäkuun tilastoissa on investointien vaisu kehitys. Varovaisellakin arviolla hintakehityksestä kiinteiden investointien (FAI) määrän vuosikasvu painui jälleen selvästi miinukselle. Vaikka yksityisten investointien reaalikasvu hieman vahvistui, julkisten investointien määrä laski viime heinäkuusta toistakymmentä prosenttia. Virallisten tilastojen mukaan kiinteiden investointien osuus Kiinan viime vuoden BKT:stä oli 43 %, joten investointikehityksellä on edelleen keskeinen rooli maan talouskasvussa. Investointitilanteen arviointia vaikeuttaa se, että FAI-investoinnit eivät vastaa kansantalouden tilinpidon mukaisia kiinteitä investointeja, ja näiden kahden indikaattorin aikaisempi samansuuntainen kehitys näyttää eriytyneen viime vuonna.

Heinäkuun hintakehityksessä ei tapahtunut mainittavia muutoksia. Kuluttajahinnat nousivat 2,1 % ja tuottajahinnat 4,6 % vuodentakaisesta. Pari vuotta käytössä ollut kaupunkien työttömyyttä kuvaava kysely osoittaa työttömyysprosentin nousseen 5,1:een kesäkuun 4,8 prosentista, mikä on poikkeuksellisen suuri muutos maan työttömyystilastoissa. Kiinan työttömyystilastoihin voi suhtautua varauksella.

Kiinan talouskasvun indikaattoreita

Lähde: CEIC, Macrobond, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2018/32 Näytä viikkokatsaus 2018/34