BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/33

Tämän vuoden alkupuoliskolla tavaraviennin arvo oli dollareissa 27 % suurempi kuin viime vuoden alkupuoliskolla. Ensimmäisellä neljänneksellä vuosimuutos oli 23 % ja toisella neljänneksellä 30 %.

Mineraalipolttoaineiden osuus tavaraviennistä oli vuoden alkupuoliskolla 64 %. Öljyn vientimäärä väheni hieman viime vuodesta ja maakaasun vienti nousi. Vaikka polttoaineiden vientimäärä kasvoi kokonaisuutena vain pari prosenttia, niiden viennin arvo oli hintojen nousun ansiosta ensineljänneksellä 24 % ja toisella neljänneksellä 37 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Metallien ja metallituotteiden osuus viennistä oli 11 %. Vuoden alkupuoliskolla niiden viennin arvo lisääntyi 32 % suuremmaksi kuin viime vuonna. Tämä ei selity vain hintojen nousulla, sillä myös vientimäärä kasvoi 15 %.

Tuonnin arvo dollareissa oli vuoden alkupuoliskolla noin 13 % vuodentakaista suurempi, joskin euroissa vuosikasvu oli vain 2 %. Ensimmäisen neljänneksen vuosimuutos dollareissa oli 20 %, mutta toisen neljänneksen vain 8 %.

Tuonnin rakenne ei ole paljoa muuttunut. Vuoden alkupuoliskolla koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden osuus tuonnista oli 48 %, ja niiden tuonnin kasvu hidastui selvästi (neljänneksien vuosikasvut dollareissa olivat 24 % ja 6 %). Kemian tuotteiden tuonnin kasvu jatkui toisella neljänneksellä melko hyvänä (osuus 18 %). Elintarvikkeiden ja raaka-aineiden tuontimenot kasvoivat hitaasti (osuus 12 %).

Sekä tavaraviennin tulot että -tuonnin menot ovat noin viidesosan alemmalla tasolla kuin vuonna 2014.

Venäjän tavarakauppa

Lähde: Venäjän tulli.


Näytä viikkokatsaus 2018/32 Näytä viikkokatsaus 2018/34