BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/32

Jalostusteollisuuden tuotanto kasvoi edelleen tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla melkein kaikilla Venäjän suuralueilla eli federaatiopiireissä, joskin hieman vaihtelevaan tahtiin. Keskisessä federaatiopiirissä kasvu oli 10 % vuodentakaisesta, mutta myös Luoteis-Venäjällä, Uralilla ja etelässä kasvu oli 5−7 %. Jalostusteollisuuden tuotanto on kasvanut läpi Venäjän talouden yleisen vuosien 2015−16 taantuman lähes kaikissa federaatiopiireissä, lukuun ottamatta tuotannon notkahduksia Siperiassa ja Kaukoidässä.

Vähittäiskaupan viime vuonna alkanut elpyminen jatkui tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla 2−4 prosentin tahdilla lähes jokaisessa federaatiopiirissä. Taantuman pudotusten jäljiltä vähittäismyynnin määrä eri federaatiopiireissä oli kuitenkin melko erilaisilla tasoilla verrattuna luisua edeltäneeseen aikaan, esimerkiksi keskisessä federaatiopiirissä 10 % ja Luoteis-Venäjällä 5 % vuoden 2014 tason alapuolella.

Keskisessä federaatiopiirissä jo useita vuosia kestänyt vähittäiskaupan siirtyminen Moskovan kaupungista sitä ympäröivälle Moskovan alueelle on jatkunut. Moskovan alueella vähittäiskauppa ylitti vuoden ensimmäisellä puoliskolla huomattavasti lamaa edeltäneen tason. Moskovan ja Moskovan alueen muodostaman jättikeskittymän vähittäiskaupasta jo kolmasosa tapahtuu Moskovan alueella.

Pietarissa vähittäiskauppa on elpynyt hieman muuta Luoteis-Venäjää paremmin. Kaiken kaikkiaan kaupan lamakuoppa jäi myös selvästi pienemmäksi Pietarissa, ja vähittäismyynti kaupungissa ylsi vuoden ensimmäisellä puoliskolla luisua edeltäneisiin lukemiin. Pietarin osuus Luoteis-Venäjän vähittäiskaupasta on hiljalleen noussut yli 45 prosenttiin. Osaltaan niin Moskovan jättikeskittymän kuin Pietarin vähittäiskaupan kehitystä on tukenut molempien jatkuvasti kasvava väestömäärä, joka on lisääntynyt noin prosentin vuodessa tämän vuosikymmenen aikana.

Vähittäiskaupan reaalinen kehitys Venäjän suuralueilla ja -keskuksissa 2015−18

Lähde: Rosstat.


Näytä viikkokatsaus 2018/31 Näytä viikkokatsaus 2018/33