BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/31

Vuosittaisessa artikla IV-konsultaatioraportissaan Kansainvälinen valuuttarahasto IMF kiittelee Kiinassa alulle pantuja reformeja. IMF näki erityisesti rahoitusjärjestelmän haavoittuvuuksia vastaan tehtyjen toimien pienentäneen sekä varjopankkisektorin kokoa että sen ja tavanomaisen pankkisektorin välisiä kytköksiä. Vaikka velkaantumisen kasvu on hidastunut, on se edelleen nopeaa, ja IMF toisti aiemmat varoituksensa liiallisista velkatasoista. Velkaantumisen vähentäminen väistämättä hidastaa talouskasvua lyhyellä aikavälillä, mutta takaa kestävämmän ja vahvemman kasvun tulevaisuudessa.

Rahapolitiikan osalta IMF kehottaa Kiinaa siirtymään yhä enemmän rahamäärillä ohjailusta korko-ohjaukseen. Toimenpiteitä juanin vapauttamiseksi kohti kelluvaa valuuttakurssijärjestelmää tulisi aktiivisesti kehittää. IMF toivoo Kiinan etenevän myös lupauksissaan avata talouttaan ja kasvattaa markkinoiden roolia. Vaikka ulkomaankaupan ja investointien osalta rajoituksia on osin höllennetty, on Kiina edelleen selvästi sulkeutuneempi ulkomaisten suorien sijoitusten ja palvelukaupan osalta kuin nousevat taloudet keskimäärin. IMF muistuttaa, että vaikka ylikapasiteettialoilla on tehty tuotantoa rajoittavia toimenpiteitä, kestävämpi ratkaisu olisi päästää kannattamattomat yritykset kaatumaan. Valtioyhtiöiden reformit ovat järjestön mukaan yleisesti viivästyneet.

Rahoitusmarkkinoiden sääntelyn kiristämisen ja ulkoisen kysynnän maltillistumisen myötä IMF arvioi Kiinan kokonaistuotannon kasvavan kuluvana vuonna muutaman kymmenyksen viime vuotta hitaammin (6,6 %). Tästä talouskasvu hidastuu IMF:n arvion mukaan edelleen 5,5 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä. Vaikka Yhdysvaltojen Kiinalle jo asettamien tuontitullien vaikutukset talouskasvuun ovat nykyisellään vähäiset, nostaa IMF protektionismin kasvun yhdeksi suurimmista alasuuntaisista riskeistä. Kiinan tulisi IMF:n mukaan rauhoittaa kiristyneitä kauppasuhteita pyrkimällä neuvotteluratkaisuun, panostamalla vapaakauppaan sekä tukemalla kansainvälistä ja alueellista yhteistyötä.

Investointiesteitä purettu Kiinassa viime vuosina

Lähteet: OECD FDI Restrictiveness Index.


Näytä viikkokatsaus 2018/30 Näytä viikkokatsaus 2018/32