BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/31

Kokonaisuutena pankkien lainananto kasvoi alkuvuonna verkkaisesti. Keskuspankin tietojen mukaan lainakanta oli kesäkuun lopussa 3,4 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Erityisesti yritysluototuksen kasvu on ollut hidasta, sillä lainakanta kasvoi tammi-kesäkuussa valuuttakurssimuutokset huomioiden vain 1,9 %. Alustavien tietojen mukaan ripeimmin kasvoivat lainat rakennussektorille, mikä voi merkitä rakentamisen piristymistä jatkossa. Sen sijaan luotot jalostavan teollisuuden yrityksille kasvoivat tammi-toukokuussa vain prosentin.

Viime vuoden kesällä alkanut kotitalouksien luottokannan voimakas kasvu jatkui myös kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa. Kesäkuussa kotitalouksien lainakanta oli 19 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Sekä kulutusluotot että asuntoluotot ovat kasvaneet voimakkaasti, mutta erityisesti vakuudettomien kulutusluottojen kasvu on herättänyt huolta mahdollisesta ylivelkaantumisesta. Keskuspankki onkin ilmoittanut mm. nostavansa korkeakorkoisten kulutusluottojen riskipainoja kasvuvauhdin hillitsemiseksi.

Pankkisektorin yhteenlaskettu tulos tammi-kesäkuussa oli 634 mrd. ruplaa (8,7 mrd. euroa) eli hieman pienempi kuin vuotta aiemmin. Yhteenlaskettua tulosta rasittivat erityisesti keskuspankin saneerausohjelmissa olevien pankkien tappiot. Kaikkiaan alkuvuonna 145 luottolaitosta oli tappiollisia.

Vuoden 2018 alussa voimaan tulleen säädöksen mukaan pienet pankit voivat halutessaan hakea toiminnalleen yleislisenssin sijaan ns. peruslisenssin. Peruslisenssillä toimivien pankkien toiminta, kuten myös niihin kohdistuva valvonta, ovat rajallisia. Peruslisenssin suosio näyttää kuitenkin jäävän pieneksi, sillä alkuvuonna vain kuudelle pankille myönnettiin peruslisenssi.

Pankkien määrän supistuminen jatkui, vaikkakin aiempia vuosia hitaammin. Tammi-kesäkuussa keskuspankki peruutti 31 luottolaitoksen toimiluvan sääntörikkomusten vuoksi ja kuuden pankin toiminta lakkasi yhdistymisen seurauksena. Toimiluvan menettäneet pankit ovat yleensä pieniä toimijoita, joiden markkinaosuudet ovat minimaalisia. Maan 50 suurinta pankkia vastaa yhteensä liki 90 prosentista pankkisektorin taseesta. Kesäkuun lopussa Venäjällä toimi 524 luottolaitosta, vuotta aiemmin 589 luottolaitosta.

Pankkien luottokanta Venäjällä

Lähde: Venäjän keskuspankki.


Näytä viikkokatsaus 2018/30 Näytä viikkokatsaus 2018/32