BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/31

Kiinan BKT:n vuosikasvu hidastui virallisten tilastojen mukaan toisella neljänneksellä vain marginaalisesti 6,7 prosenttiin, ja heinäkuun ostopäällikköindeksitkin viittaavat vain kohtuulliseen kasvun hidastumiseen. Kiinalaispäättäjien lisäämä finanssi- ja rahapoliittinen elvytys kertovat kuitenkin kasvunäkymien vakavammasta heikentymisestä.

Heinäkuun jälkipuoliskolla hallitus lupasi huomattavia verohelpotuksia (arvoltaan 1,4 % suhteessa BKT:hen) liike-elämälle sekä saman suuruusluokan menolisäyksiä paikallishallinnon infrastruktuurihankkeille. Rahapolitiikkaa puolestaan kevennettiin heinäkuussa myöntämällä pankeille keskuspankkilainaa (MLF), jotta ne lisäävät rahoitustaan yrityksille ostamalla näiden velkakirjoja. Uutistoimisto Bloombergin uusimpien tietojen mukaan myös pankkien yrityslainojen kiintiöitä on nostettu ja niihin liittyvien sääntöjen soveltamista on helpotettu, mikä lisää yrityslainotusta.

Tärkeä tekijä kasvun hidastumista koskevien huolien taustalla on kauppakiistojen kärjistyminen Yhdysvaltojen kanssa kauppasodan asteelle. Pitemmän ajan kasvunäkymien kannalta suurempi huoli ovat Kiinan omat ongelmat, joista moninaisten rakenneongelmien (joista osa on myös kauppakiistojen syy) ohella velkakehitys on keskeinen.

Elvytyksen lisääminen on omiaan siirtämään rakenneongelmien ratkaisua ja lisäämään talouden velkataakkaa. Syynä elvytyspäätökseen ovat maan talouspolitiikkaa hallitsevat viralliset kasvutavoitteet, joiden saavuttamista korostettiin taas heinäkuun lopulla pidetyn Kiinan kommunistisen puolueen politbyroon kokouksen julkilausumassa. Politiikan viritys (tai viralliset tilastot) ei ole kohdallaan, jos nopeasti kasvava ja ylivelkaantunut talous joutuu elvyttämään.


Näytä viikkokatsaus 2018/30 Näytä viikkokatsaus 2018/32