BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/31

Federaatiobudjetin tulojen nousu yltyi tämän vuoden toisella neljänneksellä, ja koko ensimmäisen vuosipuoliskon tulot olivat yli viidesosan suuremmat kuin vuotta aiemmin. Valtaosa tulojen lisäyksestä tuli öljy- ja kaasuverotuloista, joiden vuosikasvu oli yli 35 %. Viimeksi kuluneen vuoden aikana niitä on kertynyt summa, joka on yli 7 % BKT:stä, mikä on eniten sitten vuoden 2015 syksyn. Budjetin muut tulot kasvoivat edelleen hyvin lähinnä arvonlisäveroista saatavien tulojen ansiosta.

Federaatiobudjetin menot kääntyivät reippaaseen nousuun vuoden toisella neljänneksellä, mutta koko ensimmäisen vuosipuoliskon osalta kasvu vuodentakaisesta oli kuitenkin vain 3 %. Puolustusmenot lisääntyivät 10 % ja sisäisen turvallisuuden ja järjestyksen menot yli 6 %. Muut menot kasvoivat alle prosentin. Tulojen kovan nousun ansiosta federaatiobudjetin alijäämä on supistunut ja se oli viimeksi kuluneen vuoden aikana enää alle 0,1 % BKT:stä.

Venäjän federaatiobudjetin tulot ja menot 2014−2018

Lähde: Finanssiministeriö.


Näytä viikkokatsaus 2018/30 Näytä viikkokatsaus 2018/32