BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/31

Heinäkuun korkokokouksen tiedotteen sisältö oli miltei sama kuin kesäkuussa. Keskuspankki totesi pitävänsä erittäin todennäköisenä sitä, että rahapolitiikka siirtyy neutraaliksi ensi vuonna. Keskuspankki on arvioinut neutraalin avainkorkotason olevan 6–7 % ja tarkentanut arvion nousseen viime kuukausina lähemmäksi tuon välin ylärajaa.

Inflaation keskuspankki odottaa nousevan nykyisestä noin 2,5 prosentista ainakin melko lähelle tavoiteltua neljää prosenttia jo vuoden loppuun mennessä. Keskuspankki totesi, että tulevien veromuutosten suorien inflaatiovaikutusten ohella on epävarmaa, kuinka paljon veromuutokset vaikuttavat myös inflaatio-odotuksiin. Odotuksia hieman nousevasta inflaatiosta tukee myös mm. se, että tämän vuoden sadosta ennustetaan viimevuotista suursatoa pienempää.


Näytä viikkokatsaus 2018/30 Näytä viikkokatsaus 2018/32