BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/30

Heinäkuun alussa voimaan tulleen lakimuutoksen myötä rakennusyhtiöt eivät enää voi rahoittaa rakentamista myymällä rakenteilla olevia asuntoja suoraan kuluttajille. Tämä malli on ollut Venäjällä jo pitkään varsin suosittu, sillä ostajat ovat siten saaneet asunnot huokeampaan hintaan ja rakennusyhtiöt edullista rahoitusta. Ostajan on kuitenkin ollut hyvin vaikea saada rahojaan takaisin, mikäli asunto ei jostain syystä olekaan valmistunut. Venäjän rakennusministeriön mukaan tällaisia ongelmatapauksia on tällä hetkellä runsaat 80 000, mutta eräiden arvioiden mukaan määrä voi olla jopa yli kaksinkertainen.

Lakimuutoksen mukaan ostajan täytyy maksaa rakenteilla oleva asunto erityiselle rakennuslupakohtaiselle pankkitilille, josta rakennusyhtiö voi nostaa rahat vasta asunnon valmistuttua. Tilille kootut varat kuitenkin helpottavat yhtiön luotonsaantia rakentamista varten. Ostajan tilille maksamat varat ovat pankkien talletustakuun piirissä ja ne korvataan jopa 10 miljoonaan ruplaan (140 000 euroa) saakka. Laki tiukentaa myös mm. muita rakentajien rahoitukseen ja vakavaraisuuteen kohdistuvia vaatimuksia.

Lakimuutoksen odotetaan kohentavan asunnonostajien oikeusturvaa ja poistavan markkinoilta epärehellisiä rakennusyrityksiä. Toisaalta sen arvioidaan voivan vähentää asuntorakentamista ja nostaa asuntojen hintoja, koska monille yrityksille rakentamisen rahoitus vaikeutuu ja kallistuu. Viime vuosina asuntorakentamisen vuotuinen volyymi on ollut Venäjällä noin 80 milj. m2. Yksi presidentti Putinin toukokuun ukaasin tavoitteista on nostaa se 120 miljoonaan neliömetriin vuodessa.


Näytä viikkokatsaus 2018/29 Näytä viikkokatsaus 2018/31