BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/26

Eurooppalainen kauppakamari julkaisi viime viikolla vuosittaisen kyselynsä Kiinassa toimiville eurooppalaisille yrityksille. Raportin mukaan yritystoiminta on vaikeutunut kasvaneen sääntelyn, markkinoillepääsyn esteiden ja epäoikeudenmukaisen kohtelun myötä. Vaikeutuneesta liiketoimintaympäristöstä huolimatta eurooppalaisyritysten voitot kasvoivat selvästi vuonna 2017 edellisvuoteen nähden. Osuus yrityksistä, joiden tulos ennen korkoja ja veroja oli Kiinan toimintojen osalta positiivinen, oli suurin (77 %) sitten vuoden 2005. Parhaiten menestyivät lääkealan yritykset, kuljetus- ja logistiikkayritykset sekä autonvalmistajat. Yhä useampi eurooppalaisyritys suunnitteleekin toimintansa laajentamista Kiinassa kuluvana vuonna ja pessimistisesti lähitulevaisuuteen suhtautuvien osuus on viime vuotta pienempi.

Uusia huoliakin ilmeni. Ensimmäistä kertaa yli puolet vastaajista koki, että kiinalaisyritysten innovaatiokyky on jo vähintään eurooppalaisyritysten tasolla. Panostukset tuotekehitykseen ja tuotannon laadun parantamiseen ovat kasvattaneet kiinalaisyritysten kilpailukykyä. Tämä näkyy myös siinä, että eurooppalaisista erityisesti IT- ja tietoliikennealan yritysten tuotot ovat viime vuosina selvästi supistuneet.

Sitä mukaa kun kiinalaisyritysten oma tekninen kapasiteetti vahvistuu ja ne kansainvälistyvät, paine tekijänoikeuksien suojelemiseen kasvaa myös Kiinan sisällä. Uusimmassa kyselyssä selvästi aiempaa suurempi osuus (34 %) eurooppalaisyrityksistä piti Kiinan tekijänoikeuslakien täytäntöönpanoa riittävänä. Silti tehtävää riittää, sillä riittämättömänä sitä piti edelleen yli puolet vastanneista.

Kiristynyt kilpailu on kasvattanut entisestään vaatimuksia yritysten tasapuolisesta kohtelusta. Vaatimuksissa ei ole sinällään mitään uutta, sillä jo vuosikausia eurooppalaiset yritykset ovat kauppakamarin selvityksissä tuoneet esiin huolensa ulkomaisten yritysten epäreilusta kohtelusta Kiinassa. Uusimmassa kyselyssä lähes puolet eurooppalaisyrityksistä ilmoitti sääntelyn rajoittaneen niiden liiketoimintaa ja ne uskovat sääntelytilanteen vain vaikeutuvan lähivuosina. Tukalimmassa asemassa ovat eurooppalaiset pienet ja keskisuuret yritykset.

Voittoa tekevien eurooppalaisyritysten osuus Kiinassa kasvoi

Lähde: Eurooppalainen kauppakamari.


Näytä viikkokatsaus 2018/25 Näytä viikkokatsaus 2018/27