BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/26

Kiinan keskuspankki ilmoitti viime viikon lopulla, että se laskee 5.7. pankkien reservivaatimusta 0,5 prosenttiyksiköllä. Tällä hetkellä suurten pankkien täytyy tallettaa keskuspankkiin summa, joka on 16 % niiden vastaanottamista talletuksista. Keskisuurilla ja pienillä pankeilla reservivaatimus on 14 %. Varantovaatimuksen lasku lisää pankkien lainanantomahdollisuuksia noin 700 mrd. juanilla (108 mrd. USD).

Edellisen kerran varantovaatimusta laskettiin huhtikuussa 1 prosenttiyksiköllä, jolloin pankkien oli määrä käyttää valtaosa vapautuvista varoista keskuspankilta ottamiensa MLF-luottojen takaisinmaksuun. Nyt varantovaatimuksen lasku kohdistuu suoremmin yrityksiin ja reaalitalouteen. Kevennyksen taustalla ovat kotimaisen kysynnän (investoinnit, vähittäiskauppa) kasvun hidastuminen toukokuussa sekä ulkoista kysyntää uhkaava kauppasodan vaara. Epävarmuuden kasvu on heijastunut osakemarkkinoiden laskun jatkumisena. Myös juanin on annettu heikentyä suhteessa dollariin ja sen dollarikurssi on jo selvästi heikompi kuin vuoden alussa (28.6. 1 USD = 6,62 CNY).

Vaihteleva varantovaatimusten, korkojen, erilaisten lainaohjelmien ja pankeille suoraan annettavien ohjeiden (window guidance) käyttö vaikeuttaa kuvan muodostamista Kiinan rahapolitiikan virityksestä etenkin, kun toimiin sisältyy usein erilaisia varaumia. Nytkin suurten pankkien toivotaan edistävän varantovaatimusten laskusta vapautuvilla varoilla ylivelkaisten yritysten velkajärjestelyjä (velkasaamisten vaihtaminen osakkeiksi). Käsiohjauksen sijaan Kiinan on jo pitkään toivottu siirtyvän markkinapohjaiseen ja läpinäkyvään korkopolitiikkaan. Rahapolitiikan viestinnän ongelmia hankaloittavat hallituksen ristiriitaiset talouspoliittiset tavoitteet. Keskuspankilla, joka ei ole itsenäinen, on tällä hetkellä lähes mahdoton tehtävä yrittää tukea talouskasvua ja vähentää samalla rahoitusriskejä rajoittamalla luotonantoa.

Kiinan politiikkakorkoja (reverse repo, SLF, MLF), interbankkorko (Shibor) ja suurten pankkien varantovaatimus (RRR)

Lähde: Macrobond.


Näytä viikkokatsaus 2018/25 Näytä viikkokatsaus 2018/27