BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/25

Avainkorko on siten edelleen 7,25 %. Päätöksen perusteluissa korostui hallituksen kaavailema arvonlisäveron korotus, jonka keskuspankki arvioi kiihdyttävän inflaatiota yhdellä prosenttiyksiköllä. Keskuspankki nosti hieman myös inflaatioennustettaan, joka on nyt 3,5–4 % tälle ja 4–4,5 % ensi vuodelle.

Toistaiseksi inflaatio on pysynyt melko maltillisena ja kuluttajahinnat nousivat toukokuussa huhtikuun tapaan 2,4 % vuotta aiemmasta. Hintakehitys on kuitenkin eriytynyt tavararyhmittäin. Elintarvikkeiden hintojen nousu on viime kuukausina lähes tyrehtynyt, mutta muiden tavaroiden inflaatio on kiihtynyt etenkin bensiinin vetämänä. Hallitus onkin päättänyt laskea bensiinin valmisteveroa heinäkuun alusta hintojen nousun hillitsemiseksi.

Keskuspankin arvio inflaation ja samalla korkopolitiikan näkymistä on muuttunut selvästi viime kuukausina. Vielä maaliskuussa keskuspankki laski avainkorkoa ja viestitti koronlaskujen jatkuvan. Nyt keskuspankki totesi nykytilanteen edellyttävän hitaampaa siirtymää neutraaliin rahapolitiikkaan. Muutoksen taustalla on inflaatiopaineiden lisääntyminen mm. ruplan heikentymisen ja suunniteltujen veronkorotusten vuoksi.

Venäjän avainkorko ja kuluttajahintainflaatio

Lähde: Macrobond


Näytä viikkokatsaus 2018/24 Näytä viikkokatsaus 2018/26