BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/26

Ulkomaiset sijoittajat ovat viime kuukausina keventäneet sijoituksiaan kehittyvillä markkinoilla osin siksi, että odotukset niiden valuuttojen heikkenemisestä ovat voimistuneet. Myynnit ovat lisänneet valuuttojen ja osakekurssien laskupaineita. Eräissä kehittyvissä talouksissa (esim. Turkki, Venezuela ja Argentiina) maiden taloudelliset ja poliittiset haasteet ovat voimistaneet markkinaheiluntaa. Venäjän markkinoilla ulkomaiset sijoittajat alkoivat keventää sijoituksiaan huhtikuun alussa Yhdysvaltain ilmoitettua ns. SDN-pakotteista. Viime aikoina markkinaheilunta on kuitenkin ollut melko maltillista Venäjällä.

Ruplan dollarikurssi oli alkuvuonna 56–58 dollaria. SDN-pakotteiden asettamisen jälkeen kurssi heikkeni 9 %, mutta on sen jälkeen ollut verraten vakaa tasolla 62–63 dollaria.

Moskovan pörssin kehitys seuraa tyypillisesti öljyn hintaa, koska pörssi-indeksissä öljy- ja kaasualan yritysten paino on suuri. Brent-öljyn tynnyrihinta oli korkeimmillaan liki 80 dollaria toukokuun loppupuolella, mutta on nyt laskenut noin 75 dollariin. Vuoden alusta hinta on noussut noin 12 %.

SDN-pakotteiden takia pörssin dollarimääräinen RTS-indeksi laski 12 %, mutta on sen jälkeen taas liikkunut öljyn hintaa myötäillen. Viime päivinä indeksi on ollut tasolla 1110–1125 eli 9 % alempana kuin ennen SDN-pakotteita. Venäläisosakkeita ulkomaiset sijoittajat ovat myyneet huhtikuun puolivälin jälkeen noin 1,1 mrd. dollarin arvosta. Ulkomaisten sijoittajien viimeaikaisten melko maltillisten markkinareaktioiden taustalla on Venäjän kohdalla arvioitu olevan vaihtotaseen ylijäämä, talouspolitiikka (mm. budjettikuri ja valtion vähäinen velka) ja öljyn korkea hinta.

RTS-indeksi, ruplan kurssi ja öljyn hinta 1.1.2015–26.6.2018

Lähde: Macrobond.


Näytä viikkokatsaus 2018/25 Näytä viikkokatsaus 2018/27