BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/19

Vaihtotaseen 28 mrd. dollarin alijäämä on ennätyksellinen Kiinan historiassa. Se selittyy alkuvuoden tyypillisestikin normaalia pienemmällä tavarakaupan ylijäämällä sekä kasvavalla palvelukaupan alijäämällä. Tammi-maaliskuussa kiinan matkailutuonti (kiinalaismatkailijoiden menot ulkomailla) kasvoi 14 % vuotta aiemmasta ennätykseensä 74 mrd. dollariin. Matkailuvienti pysyi edellisvuoden tasolla ja matkailupalveluiden alijäämä oli 64 mrd. dollaria. Palvelutase oli näin ennätyksellisen alijäämäinen (-76 mrd. USD). Tavaraviennin arvo (+11 %) puolestaan kasvoi tuonnin arvoa (+21 %) hitaammin ja kauppataseen ylijäämä jäi 53 mrd. dollariin.

Tavarakaupan ylijäämä on perinteisesti pitänyt Kiinan vaihtotaseen positiivisena, sillä viimeisen 25 vuoden kuluessa vaihtotase on käynyt marginaalisesti negatiivisena vain vuonna 2001. Vuositasolla vaihtotase on yhä ylijäämäinen, mutta ylijäämä on pienentynyt 1 prosenttiin BKT:stä. Vaihtotaseylijäämän supistumisen voidaan odottaa jatkuvan tuotannon palveluvaltaistumisen ja kotimaisen kulutuksen nopean kasvun pienentäessä tavarakaupan ylijäämää ja matkailun alijäämän kasvaessa kiinalaisten elintason noustessa.

Kiinan vaihtotase-erien kehitys suhteessa BKT:hen

Lähteet: SAFE ja Macrobond


Näytä viikkokatsaus 2018/18 Näytä viikkokatsaus 2018/20