BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/19

Vuoden 2012 tapaan Putin antoi virkaan astuessaan 7.5. ukaasin, jossa on tehtäviä hallitukselle. Yleistavoitteina ovat väestönkasvu, elintason nousu (mm. köyhyyden puolittuminen ja asumisen paraneminen), talouden kasvu maailmantaloutta nopeammin, teknologinen kehitys (innovaatiot ja digitalisaatio) sekä korkean tuottavuuden vientisektori. Lista ei sisällä mitään ulkoisesta ja sisäisestä turvallisuudesta, ulkopolitiikasta eikä myöskään viime vuosien tuonninkorvauspolitiikasta.

Tavoitteiden saavuttamiseksi hallituksen on määrä luoda 12 eri sektoria kattavaa uutta kansallista hanketta tai muokata jo olemassa olevia ohjelmia. Väestö-ohjelmalla on määrä parantaa mm. syntyvyyttä ja äitien tuloa työelämään. Terveydenhoidon tavoitteisiin kuuluu työikäisten ja lasten kuolleisuuden vähentäminen, alan henkilöstöpulan poistaminen, ensiavun parempi saatavuus sekä hoitomaksujen määrittely. Koulutuksessa aiotaan parantaa yleiskoulutuksen laatua mm. uusilla opetusmenetelmillä sekä nykyaikaistaa ammattikoulutusta käytäntöön suuntautuvaksi ja joustavaksi. Asuntorakentamisen vuotuista määrää pyritään nostamaan 50 % eri rahoitusjärjestelyillä (ml. kiinnitysluottojen enimmäiskorko) ja valtion standardirakentamisen tuella sekä vähentämällä asuinrakentamisen sääntelyä ja tukemalla massarakentamista maapolitiikalla.

Työllisyysohjelma kytkeytyy mm. lapsi- ja koulutuspolitiikkaan. Työn tuottavuutta on määrä parantaa vero-eduilla ja sääntelyn vähentämisellä. Tuottavuuden 5 prosentin vuotuinen nostamistavoite koskee vähintään 10 000 keskisuurta ja suurta yritystä, jotka toimivat raaka-ainesektorin ulkopuolisilla perusaloilla. PK-yrityksiä ja yksityisyrittäjiä koskeva ohjelma tavoittelee niiden työntekijämäärän kovaa kasvua yksinkertaisella veroraportoinnilla, edullisilla luotoilla ja julkisilla hankinnoilla. Viennin kehitysohjelma tähtää muun kuin raaka-aineviennin roimaan kasvuun. Keinoina tähän ovat sääntelyn vähentäminen, vientituki sekä logistiikan ja rajanylitysten parantaminen. Kauppakumppaneista mainitaan vain Euraasian talousliitto sekä sitä koskevat volyymi- ja yhteismarkkinatavoitteet.

Tiedeohjelman puitteissa tutkimus- ja kehitysmenoja tullaan lisäämään. Omalla ohjelmallaan digitalisaatiomenoja aiotaan kasvattaa nopeasti sekä lisätä IT-alan suorituskykyä ja turvallisuutta etupäässä kotimaisella kehitystyöllä. Digitalisaatiota korostetaan myös useassa muussa ohjelmassa.

Tieohjelman parannustoimet tähtäävät mm. liikennekuolemien vähenemiseen, ja luvassa on myös kovempia rangaistuksia liikennerikkeistä. Omalla työlistalla ovat suurväylät halki maan sekä sähköhankkeet. Ympäristön tila korostuu ukaasissa. Korjauskohteina ovat jätehuolto ja kaatopaikat, suurten teollisuuskeskusten likainen ilma, juomavesi sekä vesistöt ja rantojen roskat ympäri Venäjää. Kulttuuriohjelma pyrkii mm. vahvistamaan kansallista identiteettiä.


Näytä viikkokatsaus 2018/18 Näytä viikkokatsaus 2018/20