BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/20

Pääministeri Medvedevin alustavan arvion mukaan presidentin viime viikolla antaman ukaasin toteuttaminen vaatii seuraavan kuuden vuoden aikana yhteensä 25 000 mrd. ruplaa (360 mrd. euroa). Siitä pääosa sisältyy jo suunniteltuihin federaation budjettimenoihin, mutta lisämenojen tarpeeksi Medvedev arvioi yhteensä 8 000 mrd. ruplaa, mikä vastaisi vajaan 10 %:n lisäystä arvioituihin kuuden vuoden menoihin. Siten vuotuiset lisämenot olisivat keskimäärin 1 300 mrd. ruplaa (19 mrd. euroa eli noin 1 % BKT:stä).

Talouslehti Kommersantin mukaan finanssi- ja talousministeriö ovat jo laatineet alustavat laskelmat taloustavoitteiden toteuttamiseksi perustettavista 13 kansallisen ohjelman kustannuksista. Kokonaisuudessaan eniten rahaa on kaavailtu tienrakennukseen (keskimäärin 1 400 mrd. ruplaa vuodessa), demografiaan (600 mrd.), infrastruktuuriin (300 mrd.) ja digitalisaatioon (220 mrd.). Lisämenoista suurimman potin ovat saamassa terveydenhuolto (220 mrd. ruplaa vuodessa), tienrakennus (210 mrd.) ja digitalisaatio (170 mrd.). Asevarustelua ei uudessa ukaasissa mainittu lainkaan, mutta alkuvuonna hyväksytyn vuosien 2018–2027 asevarusteluohjelman kokonaishinta oli 19 000 mrd. ruplaa eli keskimäärin 1 900 mrd. ruplaa vuodessa.

Ukaasin tavoitteisiin tarvittavien lisämenojen rahoitus on vielä auki. Periaatteessa se pitäisi toteuttaa joko kasvattamalla muita kuin öljytuloja tai säästämällä muista menoista, sillä uuden budjettisäännön mukaan kaikki runsaan 40 dollarin ylittävästä öljyn hinnasta kertyvät tulot täytyy säästää. Lisätuloja on toivottu saatavan esim. tavoitteena olevan nopeamman talouskasvun ja tehostetun veronkannon avulla. Menojen säästämiseksi esillä on ollut mm. eläkeiän nosto.


Näytä viikkokatsaus 2018/19 Näytä viikkokatsaus 2018/21