BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/18

Keskuspankki perusteli päätöstään lähinnä viime aikojen geopoliittisilla jännitteillä, jotka ovat heikentäneet ruplan arvoa, mikä puolestaan voi kiihdyttää inflaatiota. Inflaatio on kuitenkin tällä hetkellä maltillista, mikä johtuu pääasiassa kotimaisen kysynnän hitaasta elpymisestä. Huhtikuussa kuluttajahinnat nousivat keskuspankin arvion mukaan 2,3–2,5 %. Kotitalouksien inflaatio-odotukset olivat myös maaliskuussa ennätysalhaalla.

Keskuspankki ennakoi laskevansa avainkoron tänä vuonna inflaation kannalta neutraalille 6–7 % tasolle, mutta arvioi neutraalin koron siirtyneen vaihteluvälin ylärajalle. Syinä tähän se mainitsi rahapolitiikan kiristymisen kehittyneissä talouksissa ja Venäjän riskipreemion kasvun.


Näytä viikkokatsaus 2018/17 Näytä viikkokatsaus 2018/19